E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy

bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

Jazyk výuky: Čeština
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky

Aplikovaná geografie - nově akreditovaný studijní program se specializacemi

Biochemie - studijní program se studijním oborem

Bioinformatika - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Biologie - studijní program se studijními obory

Demografie - nově akreditovaný studijní program se specializacemi

Ekologie a ochrana prostředí - studijní program se studijním oborem

Geografie - studijní program se studijními obory

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání - nově akreditovaný studijní program

Geologie - studijní program se studijními obory

Geotechnologie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Hydrologie a hydrogeologie - studijní program se studijním oborem

Chemie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Chemie - studijní program se studijním oborem

Chemie a fyzika materiálů - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Medicinální chemie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Klinická a toxikologická analýza - studijní program se studijním oborem

Speciální chemicko-biologické obory - studijní program se studijním oborem

Vědy o Zemi - studijní program se studijním oborem

 


Další informace o studijních programech/oborech ve zveřejněném přijímacím řízením jsou uvedeny v univerzitním informačním systému Studium (SIS).

Akce dokumentů