E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Chemie

Bakalářský studijní obor Chemie

laboratoř organické chemieProč studovat bakalářský studijní obor Chemie?

Cílem tříletého bakalářského oboru Chemie je všestranně vás připravit na dvouleté navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární a z biochemie. Zájemci se mohou již od prvního ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných skupinách.

Absolvent má ucelené vysokoškolské znalosti anorganické, analytické, fyzikální, organické, makromolekulární a jaderné chemie a biochemie a dál si osvojil potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Praktické dovednosti získal absolvováním laboratorních cvičení ze všech chemických oborů. Volbou dalších povinně volitelných a volitelných předmětů je připraven na navazující magisterské studium příslušného zaměření nebo na uplatnění v praxi, především při odborné práci v chemických laboratořích základního i aplikovaného výzkumu.

Základní informace o studiu

Studijní plán se skládá z přednášek, cvičení a laboratorních kurzů, které jsou zvoleny tak, aby jejich úspěšný absolvent získal všeobecné teoretické základy ze všech oblastí chemie a správné laboratorní návyky pro chemickou praxi. Nejpozději v rámci třetího ročníku si pak student volí téma své bakalářské práce, a po dohodě se školitelem i jednu z odbornými katedrami nabízených specializací. Jednotlivé specializace nabízí bohatý výběr volitelných přednášek, které umožňují sestavit studijní plán na míru vám i tématu vaší bakalářské práce. Obecně si můžete vybrat předměty za deset procent kreditů nutných pro úspěšné zakončení studia dle vašeho zájmu, a to nejen z chemických odborných předmětů, ale též z biologie, fyziky, informatiky či jiných předmětů zajišťovaných fakultami Univerzity Karlovy, což umožňuje značnou interdisciplinaritu řešených témat bakalářských prací. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou zkouškou (získání titulu Bc., resp. Eurobachelor).

Přijímací řízení

Akce dokumentů