E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemie a fyzika speciálních materiálů

Bakalářský studijní obor Chemie a fyzika speciálních materiálů programu Chemie

Základní informace o studiu

​Výzkum a vývoj nových materiálů patří v současné době k perspektivním oborům, které jsou celosvětově mohutně podporovány. Tato interdisciplinární problematika je tradičně odděleně studována jak ve fyzikálních, tak i v chemických oborech. Běžným výsledkem tohoto přístupu jsou absolventi fyzikálních oborů, kteří mají velmi malé znalosti z oblasti chemie a naopak absolventi chemie, kteří nemají dostatečné znalosti fyzikálních základů. Bakalářský studijní obor Chemie a fyzika materiálů  je zaměřen na výchovu chemických odborníků se solidním fyzikálním vzděláním, kteří mohou rozvíjet svoji vědecko-výzkumnou činnost v interdisciplinárním oboru materiálových věd. Jejich hlavní předností bude schopnost predikce, přípravy a charakterizace nových materiálů se zásadními znalosti a pochopením podstaty jejich fyzikálních vlastností. Velkým přínosem navrhovaného přístupu je intenzivní využití potenciálu spolupráce Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Odborné znalosti a dovednosti absolventů

Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie a fyzika materiálů prokazují teoretické i praktické znalosti z chemie, materiálových věd a vybraných fyzikálních oborů. Během studia jsou studenti vedeni k samostatné vědecké práci. Získané experimentální výsledky se postupně naučí logicky třídit, kriticky hodnotit a prezentovat jak písemnou tak ústní formou.

Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie a fyzika materiálů jsou připraveni vést a řídit práci jednotlivých techniků, vybírat vhodné známé postupy pro dané aplikace, případně je modifikovat pro konkrétní účely. Pro splnění těchto požadavků v interdisciplinárních akademických i průmyslových laboratořích jsou vzděláváni zejména v anorganické, fyzikální, organické chemii a materiálových vědách, kde se uplatňují jejich solidní fyzikální základy.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie a fyzika materiálů najdou uplatnění v interdisciplinárních akademických i univerzitních výzkumných týmech a v laboratořích firem, které se zabývají vysoce kvalifikovanou přípravou, výrobou a zpracováním materiálů a nanomateriálů, ale i v jiných akademických a průmyslových pracovištích, které aplikují výsledky materiálového výzkumu.

Přijímací řízení

 

Akce dokumentů