E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměna podmínek přijímacího řízení do bakalářského studia 2020/2021

V souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. (Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů) byly částečně změněny Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21.

Nejzávažnější změnou je zrušení původně stanovené přijímací zkoušky pro většinu studijních programů, příp. oborů, tudíž ke studiu budou přijati všichni přihlášení uchazeči, kteří splní podmínku dosažení středoškolského vzdělání. Přijímací zkouška byla zachována pouze pro studijní programy, příp. obory, s takovým počtem přihlášených uchazečů, že není možné přijmout všechny přihlášené uchazeče a zároveň zachovat standardní vysokou kvalitu výuky. Jedná se o studijní program Biologie a studijní obory Ekologická a evoluční biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů.

Pokud máte termín maturitní zkoušky stanoven ve stejném týdnu, ve kterém probíhají přijímací zkoušky na Přírodovědeckou fakultu, můžete po obdržení pozvánky k přijímací zkoušce požádat o její vykonání v náhradním termínu. Podrobnější informace, vč. odkazu na elektronický formulář, naleznete ve zveřejněných podmínkách.

Podrobnější informace o dalším průběhu přijímacího řízení budou uchazečům sděleny do konce května 2020.

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 se schválenými změnami je zveřejněno na adrese  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni-k-bakalarskemu-studiu-na-prirodovedecke-fakulte-pro-akademicky-rok-2020-2021.

 

Publikováno: Pátek 15.05.2020 11:10

Akce dokumentů

Kategorie: