E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměna kriterií pro upuštění od přijímací zkoušky (SCIO)

V souladu se zveřejněnými Informacemi pro uchazeče o studium na UK  sdělujeme, že vzhledem k tomu, že 4. termín Národních srovnávacích zkoušek (testů SCIO) je plánován až po termínu přijímacích zkoušek na Přírodovědeckou fakultu, nebude moci být zohledňován pro upuštění od přijímací zkoušky do vybraných programů bakalářského studia.

 

Publikováno: Čtvrtek 30.04.2020 13:35

Akce dokumentů

Kategorie: