E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZrušení přijímacích zkoušek u některých studijních programů a oborů

Po zvážení všech okolností současné situace a možností fakulty byly níže uvedeným opatřením děkana zrušeny přijímací zkoušky u některých studijních programů a oborů. 

Opatření děkana č. 09/2020  Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 pro vybrané navazující magisterské studijní programy a obory

Pozvánky k přijímacím zkouškám, které nebyly zrušeny, budou uchazečům zaslány prostřednictvím Studijního informačního systému nejpozději 15 dní před jejich konáním.  

 

 

Publikováno: Pátek 15.05.2020 12:05

Akce dokumentů

Kategorie: