E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup podání žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku v náhradním termínu (23. 6. 2020) může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu.

Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména:

  • zdravotní
  • maturitní zkouška konaná v období od 8. do 14. června 2020
  • studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na VŠ

Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy lékařskou zprávou, potvrzením o studiu v zahraničí nebo dokladem o termínu maturity (stačí printscreen webové stránky školy).

Další náhradní termín se nepřipouští.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
(pod tímto odkazem najdete postup pro podání žádosti a odkaz do SIS)

Vzhledem k velkému počtu uchazečů a počtu žádostí prosíme o trpělivost. V případě výše uvedených důvodů ude žádostem o náhradní termín vyhověno. Vyčkejte prosím na zaslání pozvánky k náhradnímu termínu.

Publikováno: Pátek 05.06.2020 09:05

Akce dokumentů

Kategorie: