E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMaturitní vysvědčení

V návaznosti na vyhlášené organizační změny maturitních zkoušek sdělujeme:


1.  Není důležité z čeho a s jakým výsledkem vykonáte maturitní zkoušku, dokladem o absolvování středoškoského studia je Maturitní vysvědčení, jehož úředně ověřenou kopii předložíte při zápisu do studia 


2.  Pokud budete skládat maturitní zkoušku kterýkoliv den v týdnu od 7. do 13. června 2021, můžete požádat o náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky na PřF. Žádost není možné podat před obdržením pozvánky k přijímací zkoušce a podává se elektronicky prostřednictvím SIS – https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/formulare/elektronicke-zadosti/podani-zadosti-uchazece-prostrednictvim-ISUK (výhradně jako Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky)


Studijní oddělení
8. 4. 2021

Publikováno: Úterý 16.03.2021 16:10

Akce dokumentů

Kategorie: