E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKolize termínů maturitní zkoušky a přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří mají termín maturitní zkoušky stanoven ve stejném týdnu, ve kterém probíhají přijímací zkoušky na Přírodovědeckou fakultu, mohou po obdržení pozvánky k přijímací zkoušce požádat o její vykonání v náhradním termínu. 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu.  K žádosti musí být přiložen doklad o termínu maturity (stačí printscreen webové stránky školy).

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Publikováno: Pátek 15.05.2020 15:25

Akce dokumentů

Kategorie: