E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

aktualizace 19. 6. 2017, data budou postupně doplněna
Datum / Období Týká se studia Událost Komentář / Vysvětlení
28. února 2017 bakalářské poslední termín pro podání přihlášky  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Do 28.2.2017 je třeba provést i platbu.
navazující magisterské
1. – 30. března 2017 bakalářské kontrola přihlášek ke studiu a plateb administrativního poplatku V případě, že administrativní poplatek nebude zaplacen v plné výši nebo nebude uhrazen vůbec, bude uchazeč vyzván k odstranění nedostatku.
navazující magisterské
31. března 2017 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče Formulář žádosti
navazující magisterské
31. března 2017 navazující magisterské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Mgr.

Formulář žádosti

30. dubna 2017

nově otevřené bakalářské obory: Geologie - Klasická archeologie a                Geografie se zaměřením na vzdělávání

poslední termín pro podání přihlášky do nově otevřených oborů Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK.  Do 30.4.2017 je třeba provést i platbu.
30. dubna 2017 doktorské poslední termín pro podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Vytištěná přihláška spolu se všemi přílohami se zasílá studijnímu oddělení fakulty.

od 1. května 2017 bakalářské rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce  
navazující magisterské
9. května 2017 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Bc

Formulář žádosti

12. – 30. června 2017 doktorské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a také bude uveden v tabulce termínů zde.
13. – 15. června 2017 bakalářské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení.  
23. června 2017 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky V 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
19. – 23. června 2017 navazující magisterské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. V případě, že jste podali přihlášku na více oborů na PřF a termíny přijímacích zkoušek se Vám kryjí, obraťte se prosím na referentku pro příslušný obor.
19. června – 14. července 2017 doktorské náhradní termíny přijímacích zkoušek Informace, v jakých případech je možno o náhradní termín požádat a jakým způsobem. Přehled termínů
27. června 2017 bakalářské náhradní termín přijímací zkoušky Informace v jakých případech je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat a jakým způsobem.
29. června 2017 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v náhradním termínu Ve 12:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky

26. června – 14. července 2017

bakalářské

rozesílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

 

navazující magisterské
30. června 2017 navazující magisterské náhradní termin přijímací zkoušky Informace v jakých případech je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat a jakým způsobem.
11. července 2017 navazující magisterské předčasný termín zápisu                     do 1. ročníku Pro zájemce všech oborů z důvodu cesty do zahraničí v době řádného termínu atd. (Upozorňujeme, že v případě předčasného zápisu se počet dní, o které je student zapsán dříve, započítávají do doby studia.)
Formulář žádosti o předčasný termín zápisu
18. července – 15. srpna 2017 bakalářské, navazující magisterské, doktorské nahlížení do materiálů uchazečů Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení jsou stanoveny Opatřením děkana č. 10/2017 
  bakalářské, navazující magisterské, doktorské zasedání komise přezkumného řízení

Formulář žádosti o přezkoumání   rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Výsledky přezkumného řízení budou zveřejněny ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. Uchazečům, kteří požádali o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, bude v průběhu září rektorátem UK zasláno písemné vyrozumění.

28. srpna – 30. srpna 2017

 
bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání) a         Klinická a toxikologická analýza

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

30. srpna – 1. září 2017 bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie a Vědy o Zemi

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

30. srpna – 1. září 2017

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Biologie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání), Bioinformatika a Speciální chemicko-biologické obory, 
Místo konání: Praha

Pozvánka k zápisu

1. září – 3. září 2017

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Pro programy:  Demografie, Geografie, Hydrologie a hydrogeologie a obory se zaměřením na vzdělávání všech programů

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

12. září 2017 bakalářské náhradní termín zápisu pro uchazeče všech bakalářských oborů v případě, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění
Formulář žádosti o náhradní termín zápisu
15. září 2017 navazující magisterské zápis do 1.  ročníku absolventi PřF (jarní termín státnic)
19. září 2017 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi ostatních fakult UK a jiných VŠ
22. září 2017 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi PřF UK (podzimní termín státnic)
26. září 2017 doktorské zápis do 1. ročníku cizinci mimo SR
27. září 2017 doktorské zápis do 1. ročníku uchazeči z ČR a SR
1. října 2017 bakalářské zahájení akademického roku 2017/2018  
navazující magisterské
doktorské
5. října 2017 bakalářské slavnostní imatrikulace Konkrétní termíny (rozdělení dle oborů) budou upřesněny v aktualitách a v informacích pro 1.ročníky na stránce Imatrikulace.
Publikováno: Neděle 01.10.2017 00:00

Akce dokumentů