E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

aktualizace 14.2.2017, data budou postupně doplněna
Datum / Období Týká se studia Událost Komentář / Vysvětlení
28. února 2017 bakalářské poslední termín pro podání přihlášky  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Do 28.2.2017 je třeba provést i platbu.
navazující magisterské
1. – 30. března 2017 bakalářské kontrola přihlášek ke studiu a plateb administrativního poplatku V případě, že administrativní poplatek nebude zaplacen v plné výši nebo nebude uhrazen vůbec, bude uchazeč vyzván k odstranění nedostatku.
navazující magisterské
31. března 2017 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče Formulář žádosti
navazující magisterské
31. března 2017 navazující magisterské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Mgr.

Formulář žádosti

  bakalářské rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce Více informací
  navazující magisterské rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce Více informací
30. dubna 2017 doktorské poslední termín pro podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Vytištěná přihláška spolu se všemi přílohami se zasílá studijnímu oddělení fakulty.

9. května 2017 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Bc

Formulář žádosti

12. - 30. června 2017 doktorské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a také bude uveden v tabulce termínů zde.
13. – 15. června 2017 bakalářské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení.  
23. června 2017 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky V 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
19. – 23. června 2017 navazující magisterské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. V případě, že jste podali přihlášku na více oborů na PřF a termíny přijímacích zkoušek se Vám kryjí, obraťte se prosím na referentku pro příslušný obor.
19. června - 14. července 2017 doktorské náhradní termíny přijímacích zkoušek Informace, v jakých případech je možno o náhradní termín požádat a jakým způsobem. Přehled termínů
27. června 2017 bakalářské náhradní termín přijímací zkoušky Informace v jakých případech je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat a jakým způsobem.
  bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v náhradním termínu V 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
26. června - 14. července 2017 bakalářské

rozesílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

S rozhodnutím o přijetí zasíláme také pozvánku k zápisu.

navazující magisterské
30. června 2017 navazující magisterské náhradní termin přijímací zkoušky Informace v jakých případech je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat a jakým způsobem.
  navazující magisterské předčasný termín zápisu do 1. ročníku Pro zájemce všech oborů z důvodu cesty do zahraničí v době řádného termínu atd. (Upozorňujeme, že v případě předčasného zápisu se počet dní, o které je student zapsán dříve, započítávají do doby studia.)
Formulář žádosti o předčasný termín zápisu
  bakalářské, navazující magisterské, doktorské nahlížení do materiálů uchazečů Konkrétní termíny nahlížení budou stanoveny Opatřením děkana
  bakalářské, navazující magisterské, doktorské zasedání komise přezkumného řízení

Formulář žádosti o přezkoumání   rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Výsledky přezkumného řízení budou zveřejněny ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. Uchazečům, kteří požádali o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, bude v průběhu září rektorátem UK zasláno písemné vyrozumění.

30. 8. - 3.9. 2017
(soustředění je třídenní, termín bude upřesněn)
 
bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1.ročníku

Obory Biochemie, Klinická a toxikologická analýza a Medicinální chemie
Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

30. 8. - 3.9. 2017
(soustředění je třídenní, termín bude upřesněn)
bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1.ročníku

Programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie a obory Chemie a Chemie životního prostředí a učitelské obory všech programů.Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

30.8. - 1.9.2017

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1.ročníku

Speciální chemicko-biologické obory, Biologie (mimo učitelské obory), Bioinformatika
Místo konání: Praha

Pozvánka k zápisu

 

30. 8. - 3.9. 2017
(soustředění je třídenní, termín bude upřesněn)

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1.ročníku

Pro programy:  Demografie a Geografie (mimo učitelské obory).Místo konání: Výcvikové středisko UK v Albeři 

Pozvánka k zápisu
Přihláška

  bakalářské náhradní termín zápisu pro uchazeče všech bakalářských oborů v případě, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění
Formulář žádosti o náhradní termín zápisu
  navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi jiných fakult UK a jiných VŠ
absolventi PřF (jarní termín státnic)
  navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi PřF UK (podzimní termín státnic)
  doktorské zápis do 1. ročníku cizinci mimo SR
  doktorské zápis do 1. ročníku uchazeči z ČR a SR
  bakalářské zahájení akademického roku 2017/2018  
navazující magisterské
doktorské
5. října 2017 bakalářské slavnostní imatrikulace Konkrétní termíny (rozdělení dle oborů) budou upřesněny v aktualitách a v informacích pro 1.ročníky na stránce Imatrikulace.
Publikováno: Neděle 01.10.2017 00:00

Akce dokumentů