E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení50 let katedry tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě

50.let KTV
.

Koncem roku 2009 jsme si připomněli 50.výročí založení katedry tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě UK. KTV  měla vždy podporu vedení fakulty a od samého začátku se plně zapojila do života fakulty. Tvorbou učebních plánů reagovala na potřeby profilace absolventů a výrazně rozšiřovala možnosti sportovního vyžití studentů a zaměstnanců. Poznatky a dovednosti získané ve výuce tělesné výchovy mohou naši studenti a absolventi využít ve své profesní praxi. To platí jak pro geografické, geologické a biologické obory tak i učitelské kombinace. Pozitivní účinky pohybové aktivity využijí stejně tak pracovníci v terénu jako ti, kteří pracují v laboratoři nebo učebně.

Slavnostního setkání k výročí založení katedry se zúčastnili děkan Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. i proděkani fakulty, pozdrav a blahopřání zaslali současný i minulý rektor UK. Rádi jsme mezi námi přivítali doc. Rudolfa Volrába, který se o její vznik podstatně zasloužil a dlouho ji vedl i řadu bývalých členů katedry, absolventů fakulty a dalších hostů.

K výročí jsme připravili výstavku fotografií z historie katedry, kde jsme vedle činnosti katedry chtěli připomenout i další kolegyně a kolegy, kteří zde působili a kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. V dalším programu byly promítnuty diapozitivy a videomateriály z historie a práce katedry. Po celou dobu existence katedry se její členové snaží přispět k tomu, aby se pohybová aktivita a sport staly trvalou součástí života našich studentů a absolventů a tím i ke zvýšení jejich fyzické a zdravotní zdatnosti. V tom se hlásíme k odkazu sokolského hnutí a proto bylo naše setkání vedeno v duchu sokolských tradic. Kromě sokolských pochodů zde zazněla i slova dr.Miroslava Tyrše, která jsou aktuální i dnes,, Co bylo, bylo. A minulost, co svět světem stojí, nikdy se nevrátí. Budovat dá se jen v poměrech, jaké právě jsou a které, i když se nám třeba nelíbí, jen pilnou prací předělat se dají.“

                                                                               Doc .RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc.

Akce dokumentů