E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení100 let vysokoškolského sportu

1910 - 2010
100 let vysokoškolského sportu
.

V letošním roce si připomeneme sté výročí založení vysokoškolského sportu. K tomuto výročí se připravuje celá řada sportovních i společenských akcí. Za zakladatele vysokoškolského sportu je považován František Smotlacha ( 1884 – 1956 ), jehož osobnost je úzce spjata s naší fakultou. Na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě absolvoval během studií přírodních věd i vzdělávací kurz učitelství tělocviku na středních školách. Po ukončení studií působil jako středoškolský profesor a současně navázal na práci Antonína Krištofa, předčasně zemřelého prvního učitele sportovních her na pražské univerzitě. V roce 1910 se stal učitelem tělesné výchovy a sportu na Karlo-Ferdinandově univerzitě. V témže roce založil i první univerzitní sportovní spolek ,,Vysokoškolský spolek pro tělocvik a sport, hry, turistiku a skauting“. V roce 1919 založil lektorát tělesné výchovy i na Vysoké škole speciálních nauk v Praze (dnešní ČVUT). Pod jeho vedením byly na obou těchto školách založeny Ústavy tělesné výchovy, z nichž později vzniklo Ústředí vysokoškolského sportu Praha. Jeho pokračovatelem je dnešní Česká asociace univerzitního sportu ( ČAUS ). Dalšími sportovními centry se dle pražského vzoru staly rovněž Brno a Bratislava.

František Smotlacha se zabýval systematikou a metodikou tělesné výchovy.Navazoval na Tyršův sokolský systém, avšak zaváděl i nové moderní tělovýchovné směry. V roce 1930 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a stal se prvním docentem tělesné výchovy u nás. Publikoval řadu odborných prací věnovaných problematice koncepce moderní tělovýchovy založené na biologickém přístupu (biogymnice), jejímž cílem by byl zdravý a spokojený život moderního člověka, kde by nezastupitelné místo mělo pravidelné cvičení. Nezbytnost pohybové aktivity spatřoval především u těch, u nichž dochází v důsledku jejich pracovní činnosti k jeho nedostatku. Rovněž již tehdy navrhoval (neúspěšně) založení škol v přírodě. Tyto Smotlachovy myšlenky jsou i dnes velmi aktuální v souvislosti s výskytem tzv. civilizačních onemocnění jako důsledku hypokineze. Smotlachova činnost v oblasti vysokoškolské tělovýchovy a sportu skončila nacistickou okupací a uzavřením vysokých škol. Od té doby se věnoval své druhé odbornosti – mykologii. Jako uznávaný mykolog a předseda Československé mykologické společnosti působil až do smrti v roce 1956.

 

                                                                                            Doc.RNDr.Svatopluk Matolín,DrSc.

podpis
.

 

Akce dokumentů