E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvodem

Tělesná výchova na Přírodovědecké fakultě

Tělesná výchova a sport mají v programu studenta Přírodovědecké fakulty UK své nezastupitelné místo. Výuka tělesné výchovy je organizována tak, aby získané poznatky a dovednosti studenti mohli využít ve své profesní praxi.

Hlavní cíle:

  • začlenit pohybové aktivity do teorie a praxe výuky posluchačů Přírodovědecké fakulty;
  • poskytnout studentům maximum nezbytných informací;
  • seznámit teoreticky i prakticky posluchače s možnými indikacemi, kontraindikacemi a vlivem pohybové aktivity na organismus;
  • zvyšovat úroveň semestrální i kurzovní výuky TV zaváděním moderních forem pohybových aktivit (jóga, lezecká stěna, potápění, golf).

Výuka tělesné výchovy je s výjimkou odborných biologických oborů povinnou součástí studijních plánů v 1. až 4. semestru. Prioritou katedry tělesné výchovy je zajistit vysokou úroveň výuky obecné (TVI) i specializované (TVII) tělesné výchovy, kurzů a dalších sportovních akcí. Dále pak poskytnout studentům i zaměstnancům Přírodovědecké fakulty širokou nabídku sportovních aktivit.

V současné době zajišťuje výuku 11 zaměstnanců Katedry tělesné výchovy. Externí spolupracovníci se podílejí na výuce sportovního potápění a sportovního lezení. V letošním akademickém roce se tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit účastní 2300 studentů Přírodovědecké fakulty.

Tělesná výchova probíhá ve sportovním centru UK. Sportoviště SCUK - sály pro různé druhy fitness aktivit, posilovna, úpolový sál, herna stolního tenisu, bazén a sauna. Dále pak atletické hřiště, přetlakové haly, tenisové kurty, herní tělocvičny, fotbalové a softbalové hřiště. Zároveň jsou pro výuku využívány i externí sportoviště (sportovní lezení, sportovní gymnastika, lední hokej, curling, beachvolejbal, softbalová hala.

Jednou z nedílných součástí činnosti KTV je spolupráce s odbornými katedrami Přírodovědecké fakulty a zajištění úvodního soustředění pro 1. ročníky.

Katedra tělesné výchovy organizuje řadu sportovních akcí pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty, proděkana geografické sekce, Univerzity Karlovy a České asociace univerzitního sportu.

Akce dokumentů