E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje celofakultní pracoviště Katedra tělesné výchovy PřF UK.

 

 

Adresa

Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10, mapa

Telefon: 272 082 300, 274 861 105

Kontakty a konzultační hodiny

Přehled všech kontaktů - neváhejte nás kontaktovat. V zimě a v létě jsme často na kurzech mimo internet, mějte proto prosím strpení s delšími prodlevami s odpověďmi.

Tělesná výchova na Přírodovědecké fakultě

ktv_plav

Tělesná výchova a sport mají v programu studenta Přírodovědecké fakulty UK své nezastupitelné místo. Výuka tělesné výchovy je organizována tak, aby získané poznatky a dovednosti studenti mohli využít ve své profesní praxi.

Hlavní cíle:

 • začlenit pohybové aktivity do teorie a praxe výuky posluchačů Přírodovědecké fakulty;
 • poskytnout studentům maximum nezbytných informací;
 • seznámit teoreticky i prakticky posluchače s možnými indikacemi, kontraindikacemi a vlivem pohybové aktivity na organismus;
 • zvyšovat úroveň semestrální i kurzovní výuky TV zaváděním moderních forem pohybových aktivit (jóga, lezecká stěna, potápění, golf).

Výuka tělesné výchovy je s výjimkou odborných biologických oborů povinnou součástí studijních plánů v 1. až 4. semestru. Prioritou katedry tělesné výchovy je zajistit vysokou úroveň výuky obecné i specializované TV, kurzů a dalších sportovních akcí. Dále pak poskytnout studentům i zaměstnancům Přírodovědecké fakulty širokou nabídku sportovních aktivit.

Tělesná výchova probíhá v plně vybaveném sportovním centru UK. Sportoviště SCUK- sály pro různé druhy fitness aktivit, posilovna, úpolový sál, herna stolního tenisu, bazén a sauna. Dále pak atletické hřiště, přetlakové haly, tenisové kurty, herní tělocvičny, fotbalové a softbalové hřiště.

 

Organizace výuky

volejbalSemestrální výuka pro 1. a 2. semestr (obecná TV)

Studenti během 1. ročníku absolvují základy převážné části pohybových aktivit nabízených KTV.

Všichni studenti jsou povinni absolvovat kontrolní plavecké testy. Na základě plaveckých testů navštěvují někteří studenti lekce základního plavání. Studenti se zdravotním oslabením mají možnost navštěvovat hodiny zdravotní tělesné výchovy.

Výukový blok č. 1 v délce 1 semestru:

 • kondiční cvičení
  • praxe: fitness formy, kondiční trénink
  • teorie: zdravotní aspekty TV, plavání a výuka neplavců

Výukový blok č. 2 v délce 1 semestru:

 • sportovní hry
  • praxe: volejbal, basketbal, fotbal, florbal, softbal
  • teorie: herní pravidla, základy didaktiky, systém soutěží kanoistika

Semestrální výuka pro 3. a 4. semestr (specializovaná TV)

Studenti mají možnost zvolit formu pohybové aktivity dle aktuální nabídky sportů.

 

Skupiny sportů a pohybových forem zajišťovaných KTV:

 • ktv_aerobicaqua-aerobik,
 • atletika,
 • fitness aktivity (aerobik, poweryoga, pilates, posilování, BOSU, TRX),
 • kanoistika,
 • míčové sporty (volejbal, basketbal, softbal, florbal, fotbal, sálová kopaná, tenis, stolní tenis),
 • orientační běh,
 • zdravotní a realaxační cvičení,
 • plavání,
 • potápění (přístrojové, nádechové),
 • sportovní lezení,
 • sportovní gymnastika,
 • badminton,
 • nohejbal,
 • beachvolejbal,
 • squash,
 • karate.

 

Kurzy

ktv_vodaPovinné kurzy:

 • zimní výcvikový kurz (lyže sjezd, běh, snowboard)
 • letní výcvikový kurz I (sportovně-turistický)
 • letní výcvikový kurz II 

Volitelné kurzy:

 • cykloturistika,
 • fitness aktivity,
 • kurzy vodní turistiky,
 • lyžařské kurzy,
 • vysokohorská turistika.

Spolupráce KTV s odbornými katedrami (sportovní kurzy kombinované s odbornými exkurzemi)

 • slovenské řeky v kombinaci s geografickou exkurzí
 • sportovně poznávací kurzy v kombinaci s geografickou exkurzí (Norsko, Korsika)

 

Aktivity organizované katedrou tělesné výchovy

orientGarance KTV (záštita děkana PřF)

 • Vstupní soustředění před 1. ročníkem v Albeři
 • Děkanský sportovní den
 • Memoriál Dr. M. Bubníka
 • Běh Hostivaří
 • Akademická aerobic show
 • Sportovní geografický den
 • Memoriál M. Rotta
 • Orientační sporty

Garance UK:

 • Rektorský sportovní den
 • Sportovní hry UK

Garance České asociace univerzitního sportu:

 • studentské ligy a další soutěže
 • České akademické hry

 

basketbalVysokoškolský sportovní klub

Členství ve VSK umožňuje studentům a absolventům Přírodovědecké fakulty provozovat vybraný sport na závodní úrovni. Široká členská základna vysokoškolského sportovního klubu zahrnuje oddíly orientačních sportů, basketbalu, volejbalu, florbalu a softbalu, aerobiku, plavání, horolezení a potápění. Od roku 2014 se Pražské ligy ledního hokeje účastní hokejový tým Geografie UK V rámci VSK jsou pořádány tuzemské i zahraniční sportovní kurzy, sportovní víkendové kurzy, zaměstnanecké rekreace a celouniverzitní dětské tábory.

Další informace o sportovním klubu

Akce dokumentů