E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje celofakultní pracoviště Katedra tělesné výchovy PřF UK.

Adresa: Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10, 102 00. mapa

Telefon: 272 082 300, 274 861 105

 

Tělesná výchova na Přírodovědecké fakultě

ktv_plav

Tělesná výchova a sport mají v programu studenta Přírodovědecké fakulty UK své nezastupitelné místo. Výuka tělesné výchovy je organizována tak, aby získané poznatky a dovednosti studenti mohli využít ve své profesní praxi.

Hlavní cíle:

 • začlenit pohybové aktivity do teorie a praxe výuky posluchačů Přírodovědecké fakulty;
 • poskytnout studentům maximum nezbytných informací;
 • seznámit teoreticky i prakticky posluchače s možnými indikacemi, kontraindikacemi a vlivem pohybové aktivity na organismus;
 • zvyšovat úroveň semestrální i kurzovní výuky TV zaváděním moderních forem pohybových aktivit (jóga, lezecká stěna, potápění, golf).

Prioritou katedry tělesné výchovy je zajistit vysokou úroveň výuky obecné i specializované TV, kurzů a dalších sportovních akcí. Dále pak poskytnout studentům i zaměstnancům Přírodovědecké fakulty širokou nabídku sportovních aktivit.

V současné době zajišťuje výuku 10 zaměstnanců Katedry tělesné výchovy. Externí spolupracovníci se podílejí na výuce sportovního potápění a sportovního lezení. V letošním akademickém roce se tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit účastní 2300 studentů Přírodovědecké fakulty. Jednou z nedílných součástí činnosti KTV je spolupráce s odbornými katedrami Přírodovědecké fakulty a zajištění úvodního soustředění pro 1. ročníky.

 

Organizace výuky

volejbalSemestrální výuka pro 1. a 2. semestr (obecná TV)

Studenti během 1. ročníku absolvují základy převážné části pohybových aktivit nabízených KTV.

Všichni studenti jsou povinni absolvovat kontrolní plavecké testy. Na základě plaveckých testů navštěvují někteří studenti lekce základního plavání. Studenti se zdravotním oslabením mají možnost navštěvovat hodiny zdravotní tělesné výchovy.

Výukový blok č. 1 v délce 1 semestru:

 • kondiční cvičení
  • praxe: fitness formy, kondiční trénink
  • teorie: zdravotní aspekty TV, plavání a výuka neplavců

Výukový blok č. 2 v délce 1 semestru:

 • sportovní hry
  • praxe: volejbal, basketbal, fotbal, florbal, softbal
  • teorie: herní pravidla, základy didaktiky, systém soutěží kanoistika

Semestrální výuka pro 3. a 4. semestr (specializovaná TV)

Studenti mají možnost zvolit formu pohybové aktivity dle aktuální nabídky sportů.

 

Zápočtové požadavky pro TV1 a TV2: aktivní docházka minimálně 10 účastí v semestru

 

Kurzy

ktv_vodaPovinné kurzy:

 • zimní výcvikový kurz (lyže sjezd, běh, snowboard)
 • letní výcvikový kurz I (sportovně-turistický)
 • letní výcvikový kurz II 

Volitelné kurzy:

 • cykloturistika,
 • fitness aktivity,
 • kurzy vodní turistiky,
 • lyžařské kurzy,
 • vysokohorská turistika.

 

Aktivity organizované katedrou tělesné výchovy

orientGarance KTV (záštita děkana PřF)

 • Vstupní soustředění před 1. ročníkem v Albeři
 • Děkanský sportovní den
 • Memoriál Dr. M. Bubníka
 • Běh Hostivaří
 • Akademická aerobic show
 • Sportovní geografický den
 • Memoriál M. Rotta
 • Orientační sporty

Garance UK:

 • Rektorský sportovní den
 • Sportovní hry UK

Garance České asociace univerzitního sportu:

 • Studentské ligy a další soutěže
 • České akademické hry

Akce dokumentů