E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLoděnice v Podolí

LODĚNICE REGATA 

Podolské nábřeží 1206/7Lodenice-planek

140 00 Praha 4 - Podolí

tram č. 3, 17 - stanice Podolská vodárna

 

Budova loďenice pochází z konce 19. století, kdy zde byl založen německý veslařsko-bruslařský spolek Regatta Prag, který se mimo jiné zaměřoval také na fotbal a byl rovněž první v fotbalivým klubem na našem území. Až v reakci na sportovní činnost tohoto klubu, začaly zakladat konkrenční české veslařské fotbalové kluby nebo sousední Český jacht klub, který stál původně na stejném břehu zátoky, jako loděnice Regatta.

Po 2.sv. válce přešla budova do vlastnictví University Karlovy a v 90.letech 20.stol do spravy Přírodovědecké fakulty UK. V novém tisíciletí zasáhly budovu loděnice dvě ničivé povodně, které ani zdaleka nezpůsobily takové škody, jako věnování objektu k neomezenému užívání s Přídovědeckou fakultou zcela nesouvisejícím subjektům.

Objekt a zázemí loděnice je dlouhodobě využíván PřF UK pro sportovní, tělovýchovnou, vzdělávací a kulturní činnost studentů a zaměstnanců UK.

Využíván je zejména pro výuku kanoistiky v rámci povinné TV 1. ročníků (úterý, pátek) i k výuce TV II a volitelné TV vyšších ročníků – kanoistika, veslování, seakajaky, paddleboardy, slouží také jako zázemí pro hodiny orientační běhu, kondičního běhu, biatlonu.

Díky velkému zájmu o využití i ze strany kateder a ústavů TV jiných fakult UK, participují na některých hodinách se svými studenty i kolegové z MFF, 2. a 3. LF, 1. LF UK.  

Loděnice je využívána i pro kulturní a společenské aktivity studentů a zaměstnanců, slouží jako zázemí pro některé oddíly VSK Přírodní vědy, zázemí zde má hokejový tým PřF.

Kromě klasické výuky TV se v loděnici konají i tradiční sportovní akce – geografický sportovní den, děkanský sportovní den Přírodovědecké fakulty, rektorský sportovní den UK.  

Lodenice 2

Lodenice 3

Akce dokumentů