E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka letní semestr TV 1 od 15. 2. 2021

Informace pro studenty 1. ročníku PřFUK

Tělesná výchova v letním semestru 2020/21

Souhrnné informace

 • Všichni studenti jsou povinni zapsat TV do SIS. Povinná semestrální TV (MS730B), povinný letní kurz I. (MS730LK).
 • Studenti 1. ročníku povinné TV se nezapisují na rozvrhové lístky. Zařazení do skupin je uvedeno přímo v osobním rozvrhu studenta.
 • Studenti si mohou zapsat i volitelnou TV nebo Letní kurz TV II. zde
 • Informace pro studenty oborů, které nemají povinnou TV, najdete zde

 

Epidemiologická situace

Vládní opatření nám neumožňují zahájit semestr prezenčním způsobem, proto platí pro výuku TV I následující pravidla a možnosti plnění zápočtu:

 1. Distanční forma výuky, plnění v období 15. 2. – 23. 5. 2021:
 • Stejně jako v zimním semestru výhradně přes aplikaci STRAVA (www.strava.com, trasování probíhá přes GPS offline), v období od 15. 2. do 23. 5. 2021 splnit následující cílové mety v rámci Vámi vybrané aktivity:

běh: celkem 100 km, minimální délka každého běhu je 3 km.

turistika: celkem 120 km,  minimální délka každého výletu je 5 km.

cyklo + běžky: celkem 250 km, minimální délka každého výletu je 10 km.

Pro uznání aktivity je potřeba nahrát k trase i jedno (selfie)foto z jejího průběhu. Výlety na koloběžkách, inlinech, longboardech počítáme mezi km plněné v rámci cyklo + běžky.  

 • Stačí si vybrat jednu z těchto aktivit a splnit dané km.
 • Skupiny (kluby v prostředí aplikace) zůstávají stejné jako v zimním semestru! Tj. nic neměníte, nemusíte se hlásit do jiných skupin a komunikujete tedy se stejným vyučujícím.
 • Za relevantní k posuzování splnění zápočtu bereme v potaz pouze aktivity plněné ve vymezeném období 15. 2. – 23. 5. 2021.
 • Pokud mate zapsaný ještě jiný předmět TV (TV II nebo volitelnou TV), za každý předmět plníte distančně zvlášť! Tj. musíte splnit danou aktivitu (běh, turistiku, cyklo) v násobném množství km nebo si přibrat ještě jinou aktivitu.

 

Pro připomenutí můžete nahlédnout do seznamu skupin a vyučujících zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/aktuality/vyuka-zimni-semestr-od-4-11.2020

 1. Prezenční nebo kombinovaná forma, plnění do 24. 9. 2021:

Prezenční formou (pro splnění zápočtu je nutné získat 7 účastí).

 • O možnostech sportování budeme informovat hned, jakmile to bude možné. Informace sledujte na stránkách KTV.
 • Prezenční výuka bude organizována v té formě, která bude aktuálně možná (např. pouze venkovní sportoviště, omezený počet účastníků apod.).
 • Studenti se zdravotním oslabením mohou na základě lékařského doporučení navštěvovat hodiny zdravotní TV, bližší informace podává PaedDr. Mirka Šafandová, ob@natur.cuni.cz.
 • V ideálním případě, pokud by platily standardní podmínky výuky, platí tento rozvrh a rozdělení do skupin. (bude doplněno) 
 • V případě prezenční výuky komunikujte s vyučujícím, který je uveden v rozvrhu a je přiřazen k Vaší skupině v SIS.  

 

Kombinovanou formou – distanční + prezenční (minimálně 3 účasti):

 1. distanční 15 % předepsaných km + 6 prezenčních účastí
 2. distanční 30 % předepsaných km + 5 prezenčních účastí
 3. distanční 45 % předepsaných km + 4 prezenčních účastí
 4. distanční 60 % předepsaných km + 3 prezenčních účastí
Publikováno: Úterý 09.02.2021 11:50

Akce dokumentů