E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTV I. zápočty, zápisy, doplnění hodin

TV I. zápočty, zápisy, doplnění hodin 

- jak bylo avizováno na začátku semestru, v SIS a na webu KTV - zápočtovým požadavkem je 10 aktivních účastí

- zameškané hodiny bylo možné nahradit v průběhu semestrální výuky účastí v ostatních paralelkách TV I po předchozí domluvě s vyučujícím 

- zápočty budou zapisovány nejdříve během zápočtového týdne a to i těm studentům, kteří zápočtový požadavek splnili již v předstihu 

- posouzení nároku na zápočet a jeho zápis do SIS je vždy v kompetenci vedoucího příslušné paralelky, případné nejasnosti řešte přímo sním 

 

Pokud jste nestihli splnit zápočtový požadavek z objektivních důvodů (nemoc, karanténa, vízum apod. ), lze případné chybějící hodiny po domluvě s vyučujícím doplnit následujícím způsobem:

1. Doplněním docházky během letního semestru. 

2. Distančním způsobem za předpokladu, že Vám nechybí více než 4 prezence a plnění během semestru nebylo možné z důvodů hodných zřetele. 

běh: minimální délka běhu je 4 km.

turistika: minimální délka výletu je 7 km.

cyklo + běžky: minimální délka výletu je 12 km

Za každou aktivitu za výše uvedených podmínek získáte 1 prezenci do docházky . Plnění aktivit je možné výhradně přes aplikaci STRAVA. Pro uznání aktivity je potřeba nahrát k trase i jedno (selfie)foto z jejího průběhu. Aktivity můžete kombinovat. Doplnění docházky distančním způsobem je možné nejpozději do začátku letního semestru, tj. do 13. 2. 2022.  

Publikováno: Úterý 11.01.2022 11:45

Akce dokumentů