E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlavecké testy se nekonají

Plavecké testy pro zimní semestr 2020/21 se v původně plánované podobě ruší!!

Plavecké testy se do 31.10.2020 nekonají. Neplavci mohou kontaktovat Zdenu Polovou a domluvit se na dalším postupu. polova@natur.cuni.cz

 

Plavecké testy pro zimní semestr 2020/21 se v původně plánované podobě ruší!! Pokud se výuka
TV rozeběhne, platí následující:


 Skupiny, které mají v zimním semestru náplň TV I plavání + kondici, si plavecký test odplavou
v rámci výuky, skupiny s náplní kanoistika a sportovní hry absolvují plavecký test v letním
semestru (opět v rámci hodin plavání).
 Biologové: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. od 19:00 hod. v bazénu SCUK Hostivař
 Demografové: 5. 10., 12. 10. od 19:00 hod. v bazénu SCUK Hostivař
 Neplavci a slabí plavci kontaktujte Mgr. Zdeňku Polovou do 25.9.2020 na email
polova@natur.cuni.cz

Prosím sledujte web katedry TV a mailové informace! Při mailové komunikaci vycházíme z adres,
které máte nastavené v SIS.

Publikováno: Úterý 22.09.2020 09:35

Akce dokumentů