E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObnovení semestrální výuky – informace k 15. 5. 2020

Obecná pravidla

 • ​​Student může být přítomen na hodině TV pouze pokud netrpí akutními zdravotními potížemi.
 • Na první hodinu každý student přinese vyplněné čestné prohlášení (bez něho se nemůže zapojit do výuky TV), potvrzení není potřeba vyplňovat opakovaně při každé hodině. Pokud se zdravotní situace změní, je povinen toto student vyučujícímu ohlásit.
 • Při samotném sportování není nutné mít roušku. O dalších konkrétních hygienických opatřeních v hodině TV informují studenty jednotliví vyučující.
 • Zápočtové požadavky jsou dříve avizované – 7 aktivních účastí za tento semester, většina studentů má již 3 – 4 účasti z doby před přerušením výuky, pro zápočet tedy stačí absolvovat pouze zbývající nutný počet hodin.
 • Pokud existují na straně studenta objektivní překážky obecného charakteru, pro které se nemůže zúčastnit výuky (např. ztížený návrat zahraničních studentů apod.), informuje student o této skutečnosti svého vyučujícího. Vyučující dá následně podnět studijnímu oddělení, které každý konkrétní případ posoudí a případně přistoupí k prodloužení plnění předmětu do dalšího úseku studia (student splní zápočtové požadavky v dalším semestru).
 • Student, který se z individuálních důvodů rozhodne již tento semester do výuky nezapojit, zapíše si povinný předmět (TV I nebo TV II) znovu v dalším akademickém roce, tzn. absolvuje předmět znovu na “druhý zápis”, účast na hodinách TV z předchozího plnění se mu do zápočtových požadavků nezapočítávají!
 • Studenti, jejichž výuka probíhá v hlavní budově Sportovního centra v Hostivaři, využijí pro vstup do budovy bezbariérový vstup v přízemí (hlavní vchod do budovy - vstupní haly k informacím - zůstává uzavřen), u vchodu si studenty vyučující před hodinou vyzvedne a vpustí je dovnitř.
 • Studenti, jejichž výuka probíhá na venkovních hřištích nebo v nafukovacích halách použijí pro vstup do areálu horní vchod u tenisového klubu.
 • Režim vstupu a opuštění areálu upřesní na místě vyučující.
 • Šatny prozatím zůstávají uzavřené, přezutí a převlečení bude umožněno alternativně, záchody fungují v omezené míře.
 • Nahrazování hodin mimo standardní rozvrh studenta je možný pouze po domluvě s vyučujícím!

Pokyny k TV I

 • Výuka pro první ročníky je obnovena k 22.5. 2020 pro páteční skupiny, resp. 26.5. 2020 pro úterní skupiny, výuka bude probíhat  nejpozději do konce června (pokud studenti splní zápočtové požadavky dříve, může být rozhodnuto o dřívějším ukončení výuky, resp. dojde ke spojování skupin apod.).
 • Všechny skupiny sportovních her začínají dle svého rozvrhu výuku na fotbalovém hřišti. Zde absolvují 2 hodiny a poté se přesunou na 3 hodiny do loděnice v Podolí na výuku kanoistiky. 
 • Pro skupiny kondiční cvičení + plavání se ruší část plavání (bazén je z důvodu rekonstrukce vyrovnávací nádrže uzavřen až do 31.8. 2020). Zachována je kondiční část výuky, která bude prodloužena na 60 minut.
 • Rozvrh zdravotní TV zůstává zachován.  

Pokyny k TV II, volitelné TV

 • Výuka může být po domluvě s vyučujícím zahájena pro zájemce už od pondělí 18. 5., nejpozději je pro všechny zahájena k 25. 5. 2020.
 • O zahájení a průběhu výuky informuje studenty konkrétní vyučující prostřednictvím mailu (dle zápisu na rozvrhové lístky).
 • Pokud máte vlastní sportovní náčiní (rakety, florbalky) využívejte je. Pro cvičení, která probíhají na podložkách, je nutné přinést podložku vlastní.
 • Skupiny, jejichž výuka probíhá v bazénu, budou mít náhradní program. Studenti přihlášení na potápění absolvují program dle domluvy s vyučujícími mimo bazén v Hostivaři nebo si splní docházku v rámci jiných hodin TV (po domluvě s vyučujícím).

Letní kurzy jsou zachovány dle harmonogramu na stránkách KTV, informace podává vedoucí kurzu. 

Publikováno: Pátek 15.05.2020 20:00

Akce dokumentů