E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace k zimním kurzům

Aktualizace informací k 25. 4. 2021:

Rozšíření možností, jak splnit zápočty ze zimních kurzů, které byly zrušeny.

Níže uvedené informace z 22. 2. 2021 jsou nadále v platnosti, pouze doplňujeme další možnost, jak zápočet splnit v letošním akademickém roce.

  1. Účast na letním kurzu náhradou (zůstává stejné, info níže z 22.2. 2021)

nově

              2. Distanční plnění formou sportovních aktivit jako u semestrální výuky se stejnými limity,                           plnění možné až do 24.9. 2021 (ke sportovním aktivitám a jejich plnění blíže zde)

 

Aktualizace k 22. 2. 2021

Vlivem nelepšící se epidemiologické situace odvoláváme jeden zimní kurz za druhým. Zálohy za zrušené kurzy samozřejmě nepropadají, budou vám vráceny po dohodě s vedoucím kurzu nebo převedeny na náhradní kurz. Zároveň jsme si vědomi toho, že teď navstává otázka, jak naložit se zápočtem ze zimního kurzu. Varianty jsou následující:

1. Rozhodnete se splnit zápočet až v dalším akademickém roce. V tom případě si zapíšete předmět znovu příští akademický rok. Řada z vás má kurz zapsaný jako volitelný předmět, proto splnění předmětu pro vás možná ani není prioritou a předmět tedy zůstane nesplněný.

Zálohu v tomto případě vracíme zpět na účet.

 

2. Zápočet chcete vyřešit v letošním akademickém roce:

a) využijete náhradní kurzy, pro které máme rezervované termíny v univerzitních objektech:

        1. - 8. 4. 2021 Pec pod Sněkžou (vedoucí J. Novák)

      16. – 19. 5. 2021 Patejdlovka (vedoucí K. Feitová )

      19. – 22.5. 2021 Patejdlovka (vedoucí Z. Polová)

Je samozřejmě diskutabilní, nakolik je reálné, že akce proběhnou a nebudou opět zrušeny. Květnové termíny jsou snad alespoň trochu reálné. V případě zájmu o tyto kurzy kontaktujte přímo vedoucí akcí (informace na webu KTV v přehledu zimních kurzů). 

Zaplacená záloha se v tomto případě přesouvá na jeden z vybraných kurzů.          

b) náhradou lze absolvovat letní výcvikový kurz, zápočet i kredit vám bude připsán po jeho absolvování za zimní verzi (kapacita letních kurzů je dostatečná). V tomto případě nezapisujete v SIS předmět letní kurz TV ani letní kurz TV volitelný, tím pádem se ani nezapisujete na rozvrhový lístek. Kontaktujte vedoucího letního kurzu, kterého se hodláte náhradou zúčastnit, ten Vám účast musí potvrdit (potvrdí volnou kapacitu). Po potvrzení pouze vyplníte přihlášku a zaplatíte zálohu v předepsaném termínu (viz přihlašování na letní kurzy).  Nabídka letních kurzů je zveřejněna na webu KTV.

Zaplacená záloha se v tomto případě vrací zpět na účet, platba za letní kurz proběhne znovu (na jiný účet).

Pokud někdo potřebuje splnění předmětu řešit včas kvůli jarnímu termínu státnic, kontaktuje vedoucího zimního kurzu, kterého se měl zúčastnit a domluví se s ním na individuálním řešení.

 

Informace k 29. 12. 2020: 

O tom, zda se daný zimní kurz uskuteční, nebo ne, rozhodnou aktuální epidemiologická opatření. Naší snahou samozřejmě je, aby kurzy proběhly tak, jak byly původně naplánované.  Informace podává ke každému kurzu mailem vždy vedoucí kurzu.   

Pokud bude kurz vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušen, postupujeme prioritně takto:

  1. snažíme se domluvit náhradní termín (pokud to je v daném ubytovacím zařízení možné)
  2. můžete doplnit kapacity zimních kurzů v jiném termínu – o tomto záměru je potřeba informovat oba vedoucí kurzu
  3. náhradou za zimní kurz lze absolvovat letní výcvikový kurz, zápočet i kredit vám bude připsán za zimní verzi (kapacita letních kurzů je dostatečná). Pokud se rozhodnete pro toto řešení, informujte vedoucího zimního kurzu a vedoucího letního kurzu, kterého se hodláte náhradou zúčastnit. Nabídka letních kurzů je zveřejněna na webu KTV. V případě náhrady letním kurzem není potřeba v SIS zapisovat předmět letní kurz TV ani letní kurz TV volitelný!

Záloha za zrušený kurz nepropadá, bude vám vrácena po dohodě s vedoucím kurzu.

Publikováno: Neděle 25.04.2021 19:50

Akce dokumentů