E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOVID opatření ve výuce tělesné výchovy

COVID opatření ve výuce TV

Všichni studenti jsou povinni se řídit pokyny krizového štábu Přírodovědecké fakulty a dodržovat všechna stanovená pravidla a ustanovení. Tato ustanovení jsou platná i pro výuku TV. 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/archiv-2020/koronavirus-odkazy-na-oficialni-zdroje-informaci-a-zavazne-pokyny

Tj. ve výuce TV smí být přítomen pouze student splňující jednu z podmínek O-N-T. Zároveň zdůrazňujeme povinnost dodržování platných pravidel pro používání ochranných prostředků dýchacích cest (úst a nosu) ve společných prostorách sportovního centra UK.   

Všechny osoby v prostorách sportovního centra UK mají povinnost být schopny se na výzvu nadřízeného či pedagoga prokázat potvrzením o očkování, prodělání nemoci či platným osvědčením o negativním testu.

Namátkově budou probíhat kontroly, student, který nebude schopen se prokázat jednou z uvedených podmínek, nebude do hodiny TV vpuštěn. Bude vyzván, aby neprodleně opustil prostory sportovního centra UK.

Publikováno: Pondělí 29.11.2021 17:05

Akce dokumentů