E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia, promoce a diplomy

Aktualizováno 15. 4. 2024

Ukončení studia, status studenta, pojištění (informace na zvláštní stránce)

Promoce

Termíny promocí

bakalářské

19. 4. 2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY ZIMNÍHO TERMÍNU SZZK

Harmonogram - rozdělení dle studijních programů

26. - 28. 11. 2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY JARNÍHO TERMÍNU SZZK 2024

   

magisterské

19. 4. 2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY ZIMNÍHO TERMÍNU SZZK

Harmonogram - rozdělení dle studijních programů

25. 7. 2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY JARNÍHO TERMÍNU SZZK 2024

8. 11. 2024 - 11.11.2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY PODZIMNÍHO TERMÍNU SZZK 2024

   

doktorské

27. 5. 2024 v 9:00 a 10:30 hod.
TERMÍN PRO ABSOLVENTY OD LISTOPADU DO POLOVINY DUBNA 2024

25. 11. 2024
TERMÍN PRO ABSOLVENTY OD POLOVINY DUBNA 2024  DO ŘÍJNA 2024

   

rigorózní

21. 5. 2024 v 9:00 hod.
10. 12. 2024

Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému, v modulu Promoce.

Místa konání

Bakalářské promoce se konají v Aule Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1- mapa

Magisterské, doktorské a rigorózní promoce se konají ve Velké aule Karolina, Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa

Obecné informace 

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS na základě počtu absolventů v jednotlivých oborech, dle časových možností akademických účastníků apod. Termíny promocí nelze z organizačních důvodů individuálně měnit. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být studijním odborem v případě potřeby fakulty změněn. Také v případě, že se absolvent promoce v tomto termínu nemůže ze závažného důvodu zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 4 týdny před termínem) je absolventům doručen další e-mail s informací, že termín je definitivní a nelze jej měnit. V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, nezbývá jiná možnost, než diplom vyzvednout na studijním odboru.

V případě zájmu o účast na rigorózní promoci je třeba doručit studijnímu odboru přihlášku k promoci. Bližší informace

Průběh promoce

Absolventi se dostaví ve vhodném společenském oděvu k registraci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem promoce. Zde se podepíší do matriční knihy a obdrží organizační pokyny k průběhu. V chladných obdobích prosím počítejte se zdržením u šaten. Pokud se absolvent dostaví na promoci pozdě, není možné jej do příslušné promoce zařadit.

Absolventi bakalářského studia skládají slib tak, že podají ruku promotorovi a pronesou slovo „SLIBUJI“.

V případě magisterských a doktorských (Ph.D. a RNDr.) promocí  absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy: „SPONDEO AC POLLICEOR“ (v překladu  „Zavazuji se a slibuji“, vyslovuje se [spondeo ak policeor]).

Průběhy promocí jsou popsány podrobně v univerzitním Řádu imatrikulací a promocí.

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázáno pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl z důvodu pořizování videozáznamu a fotografií promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním odboru fakulty.

Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 4 - 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí mladších 5 let, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší.

Prosíme absolventy, kteří mají zájem pronést absolventský děkovný projev na promoci, ať se obrátí na svou studijní referentku přibližně čtyři týdny před promocí. Děkujeme.

Znění bakalářské sponze s českým překladem
Znění magisterské sponze s českým překladem
Znění doktorské sponze s českým překladem

Nepřítomnost na promoci

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutno požádat písemně nebo e-mailem nejpozději jeden měsíc před termínem promoce. V případě, že se absolvent promoce zúčastnit nechce, podá studijnímu odboru písemnou žádost o vyřazení z promoce a vydání diplomu bez účasti na promoci. Tento postup se netýká rigorózních promocí.

Diplomy

Postup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 51/2021

Uvedení rodného příjmení na diplomu je možné pouze na základě písemné žádosti studijnímu odboru nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti je ke stažení zde.

 

Další informace o promocích a diplomech na webu Rektorátu UK

Akce dokumentů