E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

 

Kromě výukového pobytu nebo školení je možné v zahraničí realizovat přípravnou (PV) nebo monitorovací (MV) návštěvu. Smyslem realizace takové návštěvy je uzavření nové bilaterální dohody programu Erasmus, navázání další spolupráce s partnerskou institucí nebo seznámení se a hodnocení zahraniční vzdělávací organizace.

Zaměstnanec fakulty pro uskutečnění této zahraniční cesty předloží Žádost o realizaci přípravné/monitorovací návštěvy – ke stažení zde, kterou schvaluje děkan příslušné fakulty.


Finanční prostředky na realizaci přípravné nebo monitorovací návštěvy mohou být čerpány z organizačních prostředků (OM) programu Erasmus přidělených fakultě na organizaci mobilit studentů a zaměstnanců v příslušném akademickém roce. Vyúčtování nákladů na realizaci této zahraniční návštěvy podléhá pravidlům pro vyúčtování organizačních prostředků (OM) programu Erasmus.

Finanční podpora je zaměstnanci poskytnuta formou grantu na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění, část VII, hlava II.

Po návratu z přípravné nebo monitorovací návštěvy zaměstnanec předloží hodnotící zprávu a předpokládané výstupy fakultnímu koordinátorovi programu Erasmus.

V současné době nejsou na tento typ mobility uvolněny žádné finanční prostředky.

 

 

Akce dokumentů