E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Dokumenty pro zaměstnance

► Formuláře pro vyjíždějící učitele
Formuláře, potřebné pro výjezdy studentů a učitelů najdete na univerzitních stránkách
Částky: Výzva 2020 (sazebník)
Mobilita zaměstnanců – Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2020 (PDF)
Částky: Výzva 2019 (sazebník)
Mobilita zaměstnanců – Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2019 (PDF)
Částky: Výzva 2018 (sazebník)
Mobilita zaměstnanců – výše sazeb na pobytové náklady v rámci Výzvy 2018 (PDF)
Částky 17/18
Program ERASMUS – Mobilita zaměstnanců – Výše sazeb pro akademický rok 2017/2018 (PDF)
Kvalifikační podmínky školení
Kvalifikační podmínky pro školení (PDF)
Kvalifikační podmínky výuka
Kvalifikační podmínky pro výukový pobyt (PDF)
Všeobecné podmínky
Příloha III účastnické smlouvy — Všeobecné podmínky mobility (PDF)
Vzor inter-institucionální smlouvy
Prázdný templát pro vytvoření nové inter-institucionální smlouvy
Účastnická smlouva (ÚS) / Finanční dohoda TS – školení (Výzva 2020)
Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků 2020/21 – školení (doc) – prodloužení do 31. 5. 2023
Účastnická smlouva (ÚS) / Finanční dohoda TS – školení (Výzva 2019)
Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků 2019/20 – školení (doc) – prodloužení do 30. 9. 2021
Účastnická smlouva (ÚS) / Finanční dohoda TS – výuka (Výzva 2020)
Účastnická smlouva o poskytnutí gr. prostředků 2020/21 – výukový pobyt (doc) – prodloužení do 31. 5. 2023
Účastnická smlouva (ÚS) / Finanční dohoda TS – výuka (Výzva 2019)
Účastnická smlouva o poskytnutí gr. prostředků 2019/20 – výukový pobyt (doc) – prodloužení do 30. 9. 2021
Účastnická smlouva (ÚS) (kreditová mobilita)
Účastnická smlouva (výuka) pro vyjíždející zaměstnance pro kreditovou mobilitu (doc)
Potvrzení délka školení
Potvrzení o délce trvání – školení (doc)
Potvrzení délka výuky
Potvrzení o délce výukového pobytu (doc)
Training Mobility Agreement (MA)
Program mobility zaměstnanců na školení – Mobility Agreement (docx)
Training Agreement (původní)
Staff Mobility – Training Agreement (Work Programme) – školení (doc)
Teaching Mobility Agreement (MA)
Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt – Mobility Agreement (docx)
Teaching Agreement (původní)
Teaching Mobility Agreement (TA) pro výukové pobyty (doc)
Žádost PV MV
Žádost PV MV (doc)
Závěrečná zpráva (ZZ) výuka
Formulář na závěrečnou zprávu pro výukový pobyt (doc)
Závěrečná zpráva (ZZ) školení
Formulář na závěrečnou zprávu pro školení (doc)
List
List of result EUC Selection 2007 (xlsx)

Akce dokumentů