E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktické stáže absolventů

 

Program Erasmus+ umožňuje vysílání a přijímání absolventů studia na praktické stáže. Organizace tohoto typu praktických stáží provádí ve spolupráci s RUK a fakultami konsorcium EDUCA:
https://educaops.eu/cs/staze-erasmus-pro-studenty/

Kvalifikační kritéria pro tento typ mobility odpovídají těm, která jsou závazná pro praktické stáže studentů (plné znění kvalifikačních podmínek je uvedeno zde).

  • Minimální délka praktické stáže je 60 dní – délka absolventská stáže se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Maximální délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.
  • Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.
  • Počet odpracovaných hodin týdně: 40 hodin.

Na zahraničním pracovišti je nezbytné získat pracovníka (vyučující / vědecký pracovník), který bude rámcově plnit funkci mentora. V souladu s vysílajícím i přijímajícím pracovištěm je sestavena předběžná náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium.

Přijímající instituce může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země).

 

Úkolem fakulty je pouze vybrat vhodné kandidáty a potvrdit náplň praktické stáže – lze tedy uplatnit následující postup.

Na katedrách je provedeno výběrové řízení – provádí katedrový/ústavní koordinátor, kterému žadatel předkládá:

  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • výpis studijních výsledků
  • předběžnou náplň praktické stáže
  • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

Vhodnost kandidáta potvrdí na základě předložených podkladů tříčlenná komise (žadatel může být pozván i k ústnímu pohovoru), následně je vyplněn Protokol o výběrovém řízení  (ke stažení zde) a zaslán s podpisem předsedy komise do fakultní Erasmus kanceláře.

Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Přihlášku  (ke stažení zde) a Learning Agreement for Traineeships  (ke stažení zde).

Learning Agreement for Traineeships  sestaví žadatel na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na PřF UK a garantem svého studijního programu – ten pak stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person at the Sending Organisation").

K vyplnění Learning Agreementu:  Vzhledem k tomu, že jde o absolventskou praktickou stáž, nepředpokládá se udělení kreditů, ani výstupní Transcript of Records, student-absolvent musí rovněž počítat s vlastní pokrytím pojištění, nebude-li jej přijímací pracoviště poskytovat.

Tyto podklady následně dodá do fakultní Erasmus kanceláře, kde bude potvrzena Přihláška. Student podklady následně doručí na RUK a konsorciu EDUCA. V případě vysokého počtu zájemců může být provedeno další kolo výběrového řízení, proto je nezbytné, aby student doručil na RUK a konsorciu Educa rovněž své CV a motivační dopis !

ZASLÁNÍ PŘÍHLÁŠKY A LEARNING AGREEMENTU RUK A KONSORCIU EDUCA MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘED ABSOLUTORIEM STUDENTA S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM !!! (Účastník musí být vybrán na stáž ještě za doby svého studia a před SZZ doručit podepsaný Learning Agreement.)

Následně již student-absolvent vše vyřizuje s RUK a konsorciem EDUCA.

 

 

Akce dokumentů