E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktické stáže absolventů

 

Program Erasmus umožňuje vysílání a přijímání absolventů studia na praktické stáže. Organizace tohoto typu praktických stáží provádí ve spolupráci s RUK a fakultami konsorcium EDUCA.

Kvalifikační kriteria pro tento typ mobility odpovídají těm, která jsou závazná pro praktické stáže studentů (plné znění kvalifikačních podmínek je uvedeno zde).

Minimální délka praktické stáže je 60 dní – pozor – započítává se do maximální finanční podpory v rámci jednoho stupně studia, která nesmí překročit 12 měsíců.

Na zahraničním pracovišti je nezbytné získat pracovníka (vyučující / vědecký pracovník), který bude rámcově plnit funkci mentora. V souladu s vysílajícím i přijímajícím pracovištěm je sestavena předběžná náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium.

 

Úkolem fakulty je pouze vybrat vhodné kandidáty a potvrdit náplň praktické stáže – lze tedy uplatnit následující postup.

Na katedrách je provedeno výběrové řízení – provádí katedrový/ústavní koordinátor, kterému žadatel předkládá:

  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • výpis studijních výsledků
  • předběžnou náplň praktické stáže
  • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

Vhodnost kandidáta potvrdí na základě předložených podkladů tříčlenná komise (žadatel může být pozván i k ústnímu pohovoru), následně je vyplněn Protokol o výběrovém řízení  (ke stažení zde) a zaslán s podpisem předsedy komise do fakultní Erasmus kanceláře.

Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Přihlášku do Programu praktických stáží pro absolventy  (ke stažení zde) a Learning Agreement for Traineeships  (ke stažení zde).

Learning Agreement for Traineeships  sestaví žadatel na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na PřF UK a garantem svého studijního programu – ten pak stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person in the Home University").

K vyplnění Learning Agreementu:  Vzhledem k tomu, že jde o absolventskou praktickou stáž, nepředpokládá se udělení kreditů, ani výstupní Transcript of Records, student-absolven musí rovněž počítat s vlastní pokrytím pojištění, nebude-li jej přijímací pracoviště poskytovat.

Tyto podklady následně dodá do fakultní Erasmus kanceláře, kde bude potvrzena Přihláška do programu absolventských stáží . Student podklady následně doručí na RUK a konsorciu EDUCA. V případě vysokého počtu zájemců může být provedeno další kolo výběrového řízení, proto je nezbytné, aby student doručil na RUK a konsorciu Educa rovněž své CV a motivační dopis !

POZOR – ZASLÁNÍ PŘÍHLÁŠKY A LEARNING AGREEMENTU RUK A KONSORCIU EDUCA MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘED ABSOLUTORIEM STUDENTA S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM !!!

Následně již student-absolvent vše vyřizuje s RUK a konsorciem EDUCA.

Termíny:

V případě studentů, kteří by měli absolvovat v září 2017, dodejte požadované podklady do fakultní kanceláře Erasmus nejpozději 14. 8. 2017. V případě studentů, kteří by měli absolvovat v lednu 2018, dodejte požadované materiály do fakultní kanceláře nejpozději 13. 12. 2017.

  •  Informace o praktických stážích na stránkách RUK naleznete zde.

 

 

Akce dokumentů