E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktické stáže absolventů

 

Program Erasmus+ umožňuje vysílání a přijímání absolventů studia na praktické stáže. Organizace tohoto typu praktických stáží provádí ve spolupráci s RUK a fakultami konsorcium EDUCA:
https://educaops.eu/cs/staze-erasmus-pro-studenty/

Kvalifikační kritéria pro tento typ mobility odpovídají těm, která jsou závazná pro praktické stáže studentů (plné znění kvalifikačních podmínek je uvedeno zde).

 • Minimální délka praktické stáže je 60 dní – délka absolventská stáže se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Maximální délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.
  Vzhledem ke snížení rozpočtu ze strany Národní agentury je EDUCA nucena přistoupit k omezení délky jednotlivých stáží. Maximální délka stáže pro Výzvu 2022 jsou 3 měsíce a 0 dní.
 • Každý účastník mobility si musí zajistit pojištění ERAPO, více na https://educaops.eu/cs/pojisteni/
 • Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.
 • Počet odpracovaných hodin týdně: 40 hodin.

Na zahraničním pracovišti je nezbytné získat pracovníka (vyučující / vědecký pracovník), který bude rámcově plnit funkci mentora. V souladu s vysílajícím i přijímajícím pracovištěm je sestavena předběžná náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium.

Přijímající instituce může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země).

 

Úkolem fakulty je pouze vybrat vhodné kandidáty a potvrdit náplň praktické stáže – lze tedy uplatnit následující postup.

Na katedrách je provedeno výběrové řízení – provádí katedrový/ústavní koordinátor, kterému žadatel předkládá:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis studijních výsledků
 • předběžnou náplň praktické stáže
 • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

Vhodnost kandidáta potvrdí na základě předložených podkladů tříčlenná komise (žadatel může být pozván i k ústnímu pohovoru), následně je vyplněn Protokol o výběrovém řízení  (ke stažení zde) a zaslán s podpisem předsedy komise do fakultní Erasmus kanceláře.

Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Přihlášku  (ke stažení zde) a Learning Agreement for Traineeships  (ke stažení zde).

Learning Agreement for Traineeships  sestaví žadatel na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na PřF UK a garantem svého studijního programu – ten pak stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person at the Sending Organisation").

K vyplnění Learning Agreementu:  Vzhledem k tomu, že jde o absolventskou praktickou stáž, nepředpokládá se udělení kreditů, ani výstupní Transcript of Records, student-absolvent musí rovněž počítat s vlastní pokrytím pojištění, nebude-li jej přijímací pracoviště poskytovat.

Tyto podklady následně dodá do fakultní Erasmus kanceláře, kde bude potvrzena Přihláška. Student podklady následně doručí na RUK a konsorciu EDUCA. V případě vysokého počtu zájemců může být provedeno další kolo výběrového řízení, proto je nezbytné, aby student doručil na RUK a konsorciu Educa rovněž své CV a motivační dopis !

ZASLÁNÍ PŘÍHLÁŠKY A LEARNING AGREEMENTU RUK A KONSORCIU EDUCA MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘED ABSOLUTORIEM STUDENTA S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM !!! (Účastník musí být vybrán na stáž ještě za doby svého studia a před SZZ doručit podepsaný Learning Agreement.)

Následně již student-absolvent vše vyřizuje s RUK a konsorciem EDUCA.

 

 

Akce dokumentů