E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendium a finanční podpora

Souhrnné informace o finanční podpoře v programu Erasmus


►  Studentské dlouhodobé mobility – výše stipendia Výzva 2024

►  Studentské dlouhodobé mobility – výše stipendia Výzva 2023

►  Krátkodobé mobility doktorandů – výše stipendia


Švýcarsko

 • Stipendium na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami se skládá z 350 EUR/měsíc od Karlovy Univerzity a 449 CHF/měsíc od švýcarské vlády.

Velká Británie

 • Od Výzvy 2021 není Velká Británie programovou, ale partnerskou zemí Erasmus+.

 • Výjezdy do UK jsou možné až do 31. 5. 2023 za stávajících podmínek platných pro Výzvu 2020, výše stipendia: 600 EUR/měsíc (studijní pobyt) nebo 750 EUR/měsíc (stáž).

 • V současné době dochází k uzavírání nových smluv pro studentskou mobilitu s univerzitami ve Velké Británii od akademického roku 2023/24. Smlouvy budou zveřejněny na webu a budou dostupné ve webové aplikaci.
  Pro Výzvu 2024  je výše stipendia následující: 660 EUR/měsíc (studijní pobyt) nebo 810 EUR/měsíc (praktická stáž).


Studenti se speciálními potřebami
(zdravotní znevýhodnění a socio-ekonomické znevýhodnění)

 • Studenti programu Erasmus+ (se zdravotním znevýhodněním nebo studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí), kteří se účastní studijního pobytu v zahraničí mají možnost požádat o navýšení stipendia. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK.

 • Více informací (na univerzitní stránce)


CESTOVNÍ NÁKLADY + GREEN ERASMUS

 • V rámci Výzvy 2024 se zavádějí příspěvky na cestovní náklady pouze pro Krátkodobé a Mezinárodní mobility (Švýcarsko, Velká Británie) – výše příspěvku pro „green“ i „non-green“ mobility jsou uvedeny zde.

 • Mezi uznané „green“ dopravní prostředky patří: vlak, autobus, sdílené auto, kolo.

 • Více informací na univerzitní stránce: https://cuni.cz/UK-11212.html

 • Online průvodce DZS "Jak na cesty eko-logicky"

 

 

Akce dokumentů