E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Stipendium a finanční podpora

Souhrnné informace o finanční podpoře v programu Erasmus


►  Studentské dlouhodobé mobility – výše stipendia pro rok 2022/23

►  Krátkodobé mobility doktorandů – výše stipendia


Švýcarsko

 • Stipendium na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami se skládá z 350 EUR/měsíc od Karlovy Univerzity a 440 CHF/měsíc od švýcarské vlády.

Velká Británie

 • Od Výzvy 2021 není Velká Británie programovou, ale partnerskou zemí Erasmus+.

 • Výjezdy do UK jsou možné až do 31. 5. 2023 za stávajících podmínek platných pro Výzvu 2020, výše stipendia: 600 EUR/měsíc (studijní pobyt) nebo 750 EUR/měsíc (stáž).

 • V současné době dochází k uzavírání nových smluv pro studentskou mobilitu s univerzitami ve Velké Británii od akademického roku 2023/24. Smlouvy budou zveřejněny na webu a budou dostupné ve webové aplikaci v únoru 2023 před spuštěním výběrového řízení na studijní pobyty v akademickém roce 2023/24.


Studenti se speciálními potřebami
(zdravotní znevýhodnění a socio-ekonomické znevýhodnění)

 • Studenti programu Erasmus+ (se zdravotním znevýhodněním nebo studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí), kteří se účastní studijního pobytu v zahraničí (NE praktické stáže) mají možnost požádat o navýšení stipendia. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK.

 • Více informací, včetně formuláře žádostí (na univerzitní stránce) :
       –  Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí
       –  Studenti se zdravotním znevýhodněním


GREEN ERASMUS

 • Umožňuje získat dodatečné jednorázové stipendium 50 EUR v případě využití ekologičtější cesty vlakem nebo autobusem a až 4 dny pobytových nákladů navíc na dobu cesty.

 • Více informací poskytne Evropská kancelář RUK (erasmus@ruk.cuni.cz)

 • Odkaz na univerzitní stránku: https://cuni.cz/UK-11212.html

 • Online průvodce DZS "Jak na cesty eko-logicky"

 

 

Akce dokumentů