E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodávání žádosti o projekt

 

Projektová žádost o financování mobilit s partnerskými zeměmi předkládá vysokoškolská instituce z programové země své příslušné národní agentuře. Žádost se podává jedna za celou instituci a může obsahovat mobility do jednoho nebo více regionů. Žádost musí splňovat formální kritéria a dále bude posuzována podle výběrových kritérií stanovených v Příručce programu Erasmus+.  Dodatečná národní kritéria nebudou pro rok 2015 uplatňována.

Při hodnocení projektových žádostí je hlavní důraz kladen na již dobře fungující spolupráci se zahraničním pracovištěm, projekt není určen na podporu navázání nové spolupráce – viz podklady Výzev níže.

První "Výzva KA171" bude vyhlášena v roce 2022.


Kontaktní osoby v Evropské kanceláře RUK:
Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.         tel: +420 22449 1692 e-mail: pavel.senderak@ruk.cuni.cz
PhDr. Denis Žernov tel: +420 22449 1691 e-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz
Kontaktní osoba na PřF UK:
Ing. Hedvika Páleníková tel: +420 22195 1166      e-mail: erasmus@natur.cuni.cz


Podklady a formuláře pro jednotlivé Výzvy:Úspěšné žádosti:

Výzva 2015 – 2. kolo:
Izrael – Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Výzva 2016 – 1. kolo:
Izrael – Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
​Uzbekistán – Katedra demografie, Katedra zoologie

Výzva 2017pouze jedno kolo:
Izrael – Katedra analytické chemie
Arménie – Katedra zoologie
Moldávie – Katedra demografie a geodemografie

Výzva 2018pouze jedno kolo:
Ázerbájdžán – Katedra zoologie
Izrael – Katedra analytické chemie
Moldávie – Katedra demografie a geodemografie
Uzbekistán – Katedra demografie a geodemografie

Výzva 2019pouze jedno kolo:
žádné podpořené žádosti

 

 

Akce dokumentů