E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKreditová mobilita
– základní informace

Jedná se o mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi.

 

Výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu jsou od roku 2015 nově podporovány v rámci programu Erasmus+. Finanční podpora těchto mobilit je vázána na získání projektu, který je podáván za celou univerzitu na základě jedné nebo dvou projektových výzev ročně. Období, na které je projekt podáván je maximálně 24 měsíců. Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI) může být přidělena studijní pobyty studentů (nikoliv praktické stáže; Výzva 2018  praktické stáže studentů do neakademických zařízení umožňuje, rovněž umožňuje kombinaci se studijním pobytem; v případě zaměstnanců je možné realizovat mobility i mimo akademická pracoviště) v délce 3 až 12 měsíců a na mobility zaměstnanců od 5 dnů do 2 měsíců (výuka i školení).

Pozor,  maximální délka studentských pobytů nesmí překročit 12 měsíců v rámci jednoho stupně studia – pozor, sčítá se s Erasmus stipendii!  V rámci Výzvy 2018  se sčítá rovněž s délkou pobytů v rámci podprogramu Erasmus Mundus !

Partnerská pracoviště musí mít mezi sebou opět uzavřenou Erasmus interinstitucionální smlouvu, kterou ovšem v tomto případě připravuje Evropská kancelář RUK na základě dat zaslaných naší fakultou. Vzhledem k tomu, že náplň smlouvy odpovídá smlouvám uzavíraným v rámci Erasmus mobilit v evropském prostoru, lze využít podrobnější informace uvedené zde.

Tento typ mobilit je zaměřen především na pohyb do Evropy, v menší míře jsou podporovány výjezdy studentů a zaměstnanců do mimoevropských zemí. Studenti přijíždějící do České republiky získají grant v jednotné výši 800 EUR na měsíc. Čeští studenti získají na výjezd do zahraniční grant v jednotné výši 650 EUR na měsíc, v rámci Výzvy 2018  byla částka navýšena na 700 EUR. Vyjíždějící zaměstnanci z České republiky obdrží na den pobytu částku 140 EUR po dobu prvních 14 dní; na období od 15. do 60. dne se pak podpora snižuje na 98 EUR. Přijíždějící zaměstnanci z partnerských zemí obdrží na den pobytu částku 160 EUR po dobu prvních 14 dní; následně podpora klesá na 112 EUR. V rámci Výzvy 2018  došlo k navýšení částek na 180 Euro po dobu prvních 14 dní a na období od 15. do 60. dne pak na 126 EUR. Doba pobytu odpovídá období mezi prvním a posledním dnem mobility, kdy je vyžadována přítomnost studenta / zaměstnance na partnerském pracovišti. K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. Tento příspěvek získávají jak zaměstnanci, tak studenti.

Výše této podpory je vypočtena za použití tzv. Distance Calculator, kdy je po automatickém výpočtu vzdálenosti (Praha – partnerské pracoviště) přidělena částka odpovídající příslušnému rozmezí vzdáleností – viz tabulka níže.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4.

délka cesty   100  až  499  km    180 EUR na účastníka
délka cesty   500  až 1999 km    275 EUR na účastníka
délka cesty  2000 až 2999 km    360 EUR na účastníka
délka cesty  3000 až 3999 km    530 EUR na účastníka
délka cesty  4000 až 7999 km       820 EUR na účastníka  
délka cesty  8000  a více  km  1100 EUR na účastníka

V rámci Výzvy 2018  bylo doplněno pásmo do 100 km (20 EUR) a navýšena částka pro destinace nad 8000 km na 1500 EUR. Tyto podmínky jsou platné i pro Výzvu 2019 .

V odůvodněných případech mohou zaměstnanci čerpat podporu rovněž na 1 den před a 1 den po období aktivity realizovaném na partnerském pracovišti.

V případě delších pobytů je finanční podpora je vyplácena v několika splátkách. Poslední splátka pak vyžaduje podání online zprávy před ukončením pobytu.

Vzhledem k tomu, že výplata podpory přijíždějícím studentům i zaměstnancům je organizována Evropskou kanceláří RUK a realizována na pobočkách KB, je z důvodů poplatků KB nezbytné nahlásit plánované mobility na RUK jednorázově.

Nahlášení mobilit Evropské kanceláři RUK je prováděno prostřednictví fakultní kanceláře Erasmus – prosíme tedy o zaslání informací s dostatečným předstihem !!!Více informací o Kreditové mobilitě naleznete zde (v angličtině / češtině):Podávání žádosti o projekt ("Výzvy")

Realizace kreditových mobilit na PřF UK

Mobility studentů

Mobility zaměstnanců

 

 

Akce dokumentů