E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDokumenty

Dokumenty a formuláře pro koordinátory, garanty a školitele ke stažení
Příručka programu Erasmus+
Setkani 9.3.2012
Erasmus Club
Zápis 9.3.2012
Prezentace 2014
Setkání koordinátorů Erasmus+ 2014
Confirmation
Confirmation of LLP - Erasmus practical placement (Příloha D)
Vyběrové řízení – Protokol
Protokol o výběrovém řízení, studenti, nová verze, upraveno !!! (doc)
Návrh protokolu o studijním plánu – formulář PřF
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem z aplikace
Návrh protokolu o studijním plánu – aplikace
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem PřF
Návrh změn v protokolu o studijním plánu – formulář PřF
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem z aplikace
Návrh změn v protokolu o studijním plánu – aplikace
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem PřF
Pojištění – smlouva s limity
Pojistná smlouva Colonnade na skupinové cestovní pojištění č. 2209268618 (s uvedenými limity).

Akce dokumentů