E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDokumenty

Dokumenty a formuláře pro koordinátory, garanty a školitele ke stažení
Příručka programu Erasmus+
Představení nového programu Erasmus+ 2021 – 2027
Typy aktivit Erasmus+ 2021 až 27 – KA131 (dříve 103)
Financování mobilit
Představení kombinovaných intenzivních programů (Blended Intensive Programmes)
Inkluze v rámci programu Erasmus+
Nová Inter-institucionální dohoda (šablona)
– K použití, dokud nebude možné dohody uzavírat digitálně (předvyplněná šablona, docx)
Confirmation
Confirmation of Erasmus+ Student Traineeship
Vyběrové řízení – Protokol
Protokol o výběrovém řízení, studenti, nová verze (upraveno, docx)
Návrh protokolu o studijním plánu – formulář PřF
Původní NÁVRH protokolu o studijním plánu schválený před výjezdem (docx)
Změny v protokolu o studijním plánu – formulář PřF
Protokol o studijním plánu, ZMĚNY prováděné v zahraničí (docx)
Návrh protokolu o studijním plánu – aplikace
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem PřF
Návrh změn v protokolu o studijním plánu – aplikace
Vyplněný vzor – musí být obsahově totožné s formulářem PřF
Pojištění – smlouva s limity
Pojistná smlouva Colonnade na skupinové cestovní pojištění č. 2209268618 (s uvedenými limity).

Akce dokumentů