E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny pro přípravu studijních pobytů na PřF UK


Přípravu praktických stáží je možné realizovat na PřF UK kdykoliv během akademického roku. Z organizačního hlediska je doporučeno využít termíny platné pro studijní pobyty.

Termíny pro přípravu studijních pobytů
na zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2023/2024:

Otevření webové aplikace UK pro založení přihlášek
pro zimní i letní semestr akademického roku 2023/2024
15. 2. 2023
Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK jsou organizována v termínu  22. 2.  až  18. 3. 2023
Odeslání výsledků výběrového řízení z katedry do fakultní kanceláře ERASMUS do 21. 3. 2023
Oznámení preferovaných stipendijních míst uchazeči do 28. 3. 2023
Schvalování studijních plánů GARANTY PROGRAMŮ
(na pobyty v ZS i LS)
do 8. 4. 2023 nebo dříve podle deadline zahraniční školy
Potvrzení přihlášek STUDIJNÍM PRODĚKANEM a jejich odesílání do zahraničí     
Fakultní NOMINACE (na pobyty v ZS i LS)
po schválení studijního plánu garanty programů podle deadline zahraniční školy *)

*) POZOR – většina zahraničních institucí má deadline již 1. 5. (některé dokonce již v polovině dubna !!!) – před tímto termínem musí mít student schválený studijní plán a přihláška musí být podepsána STUDIJNÍM PRODĚKANEM !!!

Termíny pro dodatečnou přípravu studijních pobytů
POUZE na letní semestr akademického roku 2023/2024:

Otevření webové aplikace UK pro založení dodatečných přihlášek  1. 9. 2023
Dodatečná výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK  1. 9.  až  15. 9. 2023
Odeslání výsledků výběrového řízení z katedry do fakultní kanceláře ERASMUS do 19. 9. 2023
Schvalování studijních plánů a potvrzení výjezdů studentů z dodatečného výběrového řízení studijním proděkanem + Fakultní NOMINACE ihned po výběrovém
řízení podle deadline zahraniční školy !!!

Ostatní termíny:

Nejzazší termín dodání podkladů z absolvovaných studijních pobytů a praktických stáží do Erasmus kanceláře (studijní pobyty v LS, praxe léto 2023) 17. 9. 2023
Zaslání podepsaných Interinstitucionálních dohod
na následující akademický rok(y) do Erasmus kanceláře
bude upřesněno dle nového programového období

 

 

Akce dokumentů