E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře

Studentské formuláře jsou součástí elektronické přihlášky, případně se z ní generují.
► Dokumenty pro studenty
Formuláře týkající se studentské mobility (odkaz na naše stránky)
► Dokumenty pro zaměstnance
Formuláře týkající se mobility zaměstnanců (odkaz na naše stránky)
► Formuláře pro vyjíždějící učitele
Formuláře, potřebné pro výjezdy studentů a učitelů najdete na univerzitních stránkách
Interinstitucionální dohoda s univerzitními pracovišti
Nový formulář bilaterární dohody (Bilateral Agreement) pro program Erasmus+, platný od akademického roku 2014/2015 (opraveno) !!!
Addendum (dodatek) k interinstitucionální dohodě pro rozšíření na praktické stáže
Addendum k novému formuláři bilaterární dohody pro program Erasmus+, platný od akademického roku 2014/2015. Slouží k rozšíření dohody i na praktické stáže.
Addendum (dodatek) k interinstitucionální dohodě pro rozšíření na školení zaměstnanců
Addendum k novému formuláři bilaterární dohody pro program Erasmus+, platný od akademického roku 2014/2015. Slouží k rozšíření dohody o školení zaměstnanců (Staff Training).
Interinstitucionální dohoda s neuniverzitním pracovištěm pro praktické stáže
Smlouva pro praxi v mimouniverzitních institucích (Inter-institutional agreement)
Bilaterální smlouva
Formulář bilaterární smlouvy LLP-Erasmus (původní, nepoužívat pro nové smlouvy !)
Bilaterální smlouva pro praktické stáže
Bilaterální smlouva programu LLP-Erasmus při praxi (nepoužívat pro nové smlouvy !)
Addendum (dodatek) k bilaterální smlouvě pro rozšíření na praktické stáže
Addendum k původnímu formuláři bilaterární smlouvy LLP-Erasmus pro praxe (nepoužívat pro nové smlouvy)

Akce dokumentů