Karolinka 2013/2014

10.1.1. Studijní obor Klinická a toxikologická analýza

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

Úvod

Bakalářské studium oboru ,,Klinická a toxikologická analýza'' je tříleté studium ukončené bakalářskou zkouškou. Má samostatný studijní plán, kladoucí důraz na praktické využití získaných poznatků. Těžiště výuky spočívá ve vyškolení specializovaných odborníků orientovaných na interdisciplinární obory, schopných tvůrčím způsobem aplikovat známé metody a vést technické pracovníky.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Klinická a toxikologická analýza
E. Studijní obor: Klinická a toxikologická analýza
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno splnit všechny předepsané povinné předměty a získat 180 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: MDIPL002 Bakalářská práce
SZ2: MSZCB051 Analytická chemie
SZ3: MSZCB052 Biochemie
SZ4: MSZCB053 Obecná a anorganická chemie
SZ5: MSZCB054 Organická chemie
SZ6: MSZCB055 Toxikologie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 156 (59 + 56 + 38 + 3)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 4

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Všechny části státní závěrečné zkoušky koná student napoprvé v jednom termínovém období (jarním nebo podzimním).

Změny pro studenty zapsané v akademickém roce 2012/13 a 2011/12:

- studenti volí buď dvojici předmětů MC260P01M a MC260C01M (Fyzikální chemie Ib a Cvičení z fyzikální chemie), nebo předmět MC260P65 Obecná a fyzikální chemie
- studenti volí buď dvojici předmětů MC260P02M a MC260C02M (Fyzikální chemie IIb a Cvičení z fyzikální chemie), nebo předmět MC260P44 Biofyzikální chemie I 
- studenti volí buď MC250C44 Praktikum z klinické biochemie (dříve povinné), nebo MC250C03 Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA (dříve volitelné)
- studenti mohou zapisovat zkoušku z cizího jazyka nižší úrovně (MS760ZK2)

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC250C01NPraktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATAZN Poljaková, J., Černá, V.0/2 Z3Z
MC240C24Laboratorní technika pro KATAZN Mosinger, J.0/2 Z3Z
MC240P41Anorganická chemie pro KATAN Mosinger, J.3/2 Z+Zk5Z
MC250P49Biologie pro biochemiky Liberda, J.2/0 Zk3Z
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)ZN Sedláček, J.3/2 Z+Zk6Z
MC270P61AOrganická chemie Hocek, M.2/2 Z4Z
MS710P57Repetitorium středoškolské matematikyN Kotvalt, V.0/2 Z1Z i L
MS730ATělesná výchova I  0/2 Z1Z
MS710P56Matematika CZN 1Štědrý, M.2/2 Z+Zk4Z i L
MB150P60Fyziologie člověkaN Vybíral, S.2/2 Z+Zk5L
MC230P35Analytická chemie I (kata) Coufal, P.3/0 Z4L
MC230S35Seminář z analytické chemie I KATA Červený, V.0/2 Z2L
MC250P40ABiochemie I (kata) Hudeček, J.3/2 Z6L
MC270P61BOrganická chemie Hocek, M.2/2 Z+Zk5L
MC270C99OOrganické praktikum AN 2Lorenc, M.0/2[T] Z6Z i L
MS730BTělesná výchova I  0/2 Z1L
 Povinné předměty celkem    59 

1 Studentům tohoto oboru se doporučuje zapsat v letním semestru.
2 Studenti tohoto oboru zapisují v letním semestru.

1. – 3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MS730LKLetní kurz TV I.  0/1[T] Z1L
MS730ZKZimní kurz TV  0/1[T] Z1Z
MS730LK2Letní kurz TV II.  0/1[T] Z1L
 Povinné předměty celkem    3 

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC230P36NAnalytická chemie II (kata) Coufal, P.3/0 Zk4Z
MC230S36NSeminář z analytické chemie II KATA Červený, V.0/2 Z2Z
MC230C11Praktikum z analytické chemie Coufal, P.0/4 Z6Z
MC250P40BBiochemie II (kata) Hudeček, J.3/2 Z+Zk6Z
MC250C42NBiochemické praktikum I Liberda, J., Ryšlavá, H.0/4 Z6Z
MC230P32Toxikologie Nesměrák, K.2/0 Zk2Z
MS730A2Tělesná výchova II  0/2 Z1Z
MC260P65Obecná a fyzikální chemie Obšil, T.3/2 Z+Zk6L
MB140P26Mikrobiologie Beranová, J., Zikánová, B.2/2 Z+Zk5L
MC230P50Spektrometrické metody (kata) Rychlovský, P.3/0 Zk4L
MC230P51Separační metody (kata) Coufal, P.3/0 Zk4L
MC250P19Klinická a analytická biochemie Martínková, M.3/0 Zk3L
MC230C13Pokročilé praktikum z analytické chemie (kata) 3Barek, J.0/2[T] Z6L
MS730B2Tělesná výchova II  0/2 Z1L
 Povinné předměty celkem    56 

3 Předmět je přesunut z 3. ročníku. V akademickém roce 2013/14 bude probíhat výuka pro studenty 2. i 3. ročníků.

3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC230P21Principy vzorkování Zima, J.2/0 Zk3Z
MC230P40Analytická toxikologie Balíková, M.2/0 Zk3Z
MC250P45Molekulární techniky Man, P., Pompach, P.2/0 Zk3Z
MC260P44Biofyzikální chemie I Obšil, T.3/2 Zk6Z
MC270P58Jaderná chemie Smrček, S.2/0 Zk3Z
MC270PC8Jaderná chemie Smrček, S.2/0 Zk3Z
MC270C64Praktikum z jaderné chemie Smrček, S.0/3 Z3L
MC200BPABakalářský projekt (KATA)  0/1 Z1Z
MC200BPBBakalářský projekt (KATA)  0/10 Z14L
MC270C64Praktikum z jaderné chemie Smrček, S.0/3 Z3L
MS760ZK2Zkouška z cizího jazyka (A2)ZN  0/0 Z+Zk1Z
 Povinné předměty celkem     40  38 

Povinně volitelné předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MC250C44Praktikum z klinické biochemieP ZS 0/4 Z63.
MC250C03Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA LS 0/3 Z42., 3.
Minimální počet kreditů: 4

Doporučené volitelné předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MS710P07BVýpočetní technikaZN LS 1/1 Z21.
MS760AGCizí jazyk I (obecný)P LS 0/2 Z12.
MS760ASCizí jazyk I (odborný)P LS 0/2 Z12.
MS760BGCizí jazyk II (obecný)P ZS 0/2 Z13.
MS760BSCizí jazyk II (odborný)P ZS 0/2 Z13.
MC230P22Informace v analytické chemii LS 1/1 Zk22., 3.
MC230P69Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek ZS 2/0 Zk32., 3.
MC240P51Koordinační chemie pro KATA LS 2/0 Zk32., 3.
MC260P51Chemie životního prostředíN ZS 2/0 Zk32., 3.
MC270P59Organická analýza LS 2/0 Zk33.
MC270C63Organické praktikum II!!K LS 0/5 Z43.
MC270P11Přírodní látky II LS 2/0 Zk33.
MC270P10Chemická informatika LS 1/1 Z32.
MC230P46Elektroanalytické metody LS 2/0 Zk33.
MC240P27Úvod do vibrační molekulové spektroskopieZ ZS 2/0 Zk33.
MC250P01Enzymologie LS 2/0 Zk23.
MC250P51Aplikovaná biochemie LS 2/0 Zk33.
MC260P01MFyzikální chemie I (b)PZN ZS 2/1 Z+Zk42.
MC260C01MCvičení z fyzikální chemieK ZS 0/1 Z12.
MC260P02MFyzikální chemie II (b)KZN LS 2/1 Z+Zk42.
MC260C02MCvičení z fyzikální chemieK LS 0/1 Z12.