Karolinka 2012/2013

15.2.6. Učitelství biologie (jednooborové)

Garant studijního oboru: RNDr. Alena Morávková, Ph.D.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Biologie
E. Studijní obor: Učitelství biologie pro SŠ (jednooborové)
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: viz kap. 15.2.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Pedagogika a psychologie
SZ3: Didaktika biologie
TO1:
a) Stavba a funkce buněk prokaryot a eukaryot
b) Molekulární biologie
c) Fyziologie rostlin a živočichů včetně člověka
TO2:
a) Živočichové včetně člověka – anatomie, morfologie a systematika – strom života
b) Rostliny - anatomie, morfologie a systematika – strom života
c) Viry, prokaryota, prvoci, houby – stavba, funkce, zařazení do systému – strom života
TO3:
a) Ekologie
b) Evoluční biologie
c) Vývojová biologie
SZ4: Biologie
TO1:
a) Stavba a funkce buněk prokaryot a eukaryot
b) Molekulární biologie
c) Fyziologie rostlin a živočichů včetně člověka
TO2:
a) Živočichové včetně člověka – anatomie, morfologie a systematika – strom života
b) Rostliny anatomie, morfologie a systematika - strom života
c) Viry, prokaryota, prvoci, houby – stavba, funkce, zařazení do systému – strom života
TO3:
a) Ekologie
b) Evoluční biologie
c) Vývojová biologie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 45
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 63

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

K SZ3 a SZ4 nesmí být vybrán stejný podobor tématického okruhu. Např. bude-li student u SZ3 skládat zkoušku za TO1a, pro SZ4 musí volit TO1b.

Povinné předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB180C08Souvislá ped. praxe z biologie I LS 0/2[T] Z21.
MB180C09Souvislá ped. praxe z biologie IIP ZS 0/2[T] Z32.
MB180P22Repetitorium biologie podle RVP G I ZS 4/0 Zk21.
MB180P23Repetitorium biologie podle RVP G II LS 4/0 Zk21.
MB180P27Repetitorium biologie podle RVP G III ZS 4/0 Zk22.
 Povinné předměty celkem   11 

Blok předmětů k diplomové práci

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB100DPAADiplomový projekt I (učitelské studium Bi)  0/0 Z2Z
MB100DPABDiplomový projekt II (učitelské studium Bi)  0/0 Z2L
MB100DPACDiplomový projekt III (učitelské studium Bi)  0/0 Z8Z
MB100DPADDiplomový projekt IV (učitelské studium Bi)  0/0 Z8L
 Povinné předměty celkem   20 

Studenti jako součást výuky k DP zapisují každý semestr rovněž odborný seminář na příslušné katedře (získávají za ně celkem 4 kredity).

Povinně volitelné předměty - blok (A)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB160P65Obecná parazitologie pro učitele Mikeš, L.2/0 Zk3L
MB150P11Vývojová biologie Krylov, V., Macůrková, M.2/0 Zk3L
MB150C07Praktikum z vývojové biologieK Krylov, V.0/3[D] Z2L
MB150P14BImunologie Hořejší, V.2/0 Zk3Z
MB130P78Růst a vývoj rostlinN Honys, D.2/0 Zk3Z
MB130C72Růst a vývoj rostlin (praktikum) Petrášek, J.0/1 Z1Z
Minimální počet kreditů: 10

Povinně volitelné předměty - blok (B)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB160P64Základy parazitologie pro učitele Votýpka, J.2/0 Zk3Z
MB110P07Ekologie člověka Sládek, V.2/0 Zk2 3Z
MG422P40Paleobiologie Kraft, P.3/1 Z+Zk3Z
MB170T26Terénní cvičení ze zoologie II Vilímová, J.0/1[T] Z2L
MB120T63Terénní cvičení z botaniky II Hrouda, L.0/1[T] Z2L
Minimální počet kreditů: 10

Povinně volitelné předměty - blok (C)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB140P41Molekulární biologie Palková, Z.3/0 Zk5Z
MB140P36Genové inženýrství Vopálenský, V.3/2 Z+Zk6Z
MB150P22Fyziologie buňkyP Kalous, M.3/0 Zk5Z
MB150P77Histologie/Cytologie Černý, J.2/0 Zk3L
MB150P36Neurobiologie Novotný, J.2/0 Zk3Z
MB160P62Protistologie Čepička, I., Škaloud, P., Hampl, V.2/0 Zk3Z
MB140P75Základy virologieN Morávková, A.2/0 Zk3L
MB170P107Etologie a sociobiologie Frynta, D.3/0 Zk
0/1 Z
5Z+L
MB120P07Biomy Země Herben, T.2/1 Zk4Z
MB120P48Obecná fytopatologie Marková, J.3/1 Z+Zk5L
MB120P123Rostliny a hmyz Špryňar, P.2/1 Z+Zk4L
MB162P06Ochrana biodiverzity Sedláček, O.2/0 Zk3L
MB150P53Toxikologie Vojtíšek, M.2/0 Zk3Z
MB140P07Genetika člověka Kohoutová, M.2/0 Zk3Z
MB170P46UMorfologie živočichů!! Černý, R.2/2 Z+Zk6L
MO550P05UOchrana ŽP Braniš, M.2/0 Zk2Z
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce Flegr, J.3/0 Zk5L
MG431P93Základy geologických věd Matějka, D.3/3 Z+Zk6Z
MB150P65Obecná a srovnávací fyziologie Telenský, P., Novotný, J.2/0 Zk3L
MB170P29Populační ekologie Jarošík, V.3/0 Zk5Z
MB130P22Fyziologické funkce rostlin v ekosystémechZN Pokorný, J.3/0 Zk4L
MB130P19IBiotechnologie a genové inženýrství rostlin Opatrný, Z.2/0 Zk3Z
MB130P30Rostlinná cytologieZN Schwarzerová, K.3/0 Zk4Z
MB130P54Ekofyziologie mykorhizních symbióz Vohník, M.1/1 Z+Zk3Z
Filosofické a metodologické předměty
MS720P49Dějiny filosofie I Kratochvíl, Z.2/0 Zk3Z
MS720P51O původu přírodních věd Kleisner, K., Hermann, T., Kočandrle, R.2/0 Zk3L
MB160P56Praktická metodologie vědyN Flegr, J.2/0[D] Zk3Z
MS720S112Etologie člověka!! Havlíček, J.2/0 Z2L
MS720P203Vědecké paradigma a jeho proměnyN Komárek, S.2/0 Zk3Z
MC260P41CDějiny alchymie a chemie Karpenko, V.2/0 Z2Z
Související přírodní vědy
MS710P56Matematika CZN 1Štědrý, M.2/2 Z+Zk4Z i L
MB150P88Základy bioinformatiky Novotný, M.2/2 Zk5L
MC260P22Úvod do biofyzikální chemie Karpenko, V.2/0 Zk3L
MC260C22Úvod do biofyzikální chemie Karpenko, V.0/1 Z1L
MFOE016Fyzika v biologii Kapsa, V.0/2 Z3Z i L
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory 2 2/2 Z+Zk 2/0 Zk 4  3L
Minimální počet kreditů: 17

1 Nahrazuje předmět MS710P03B; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12.
2 Nahrazuje předmět MC270P26; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12.

Povinně volitelné předměty - Pozorování a pokus

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB180C27Pozorování a pokus organismální I Mourek, J.0/3 Z2Z
MB180C28Pozorování a pokus organismální II Mourek, J.0/3 Z2L
MB180C29Pozorování a pokus suborganismální I Vilímová, V.0/3 Z2Z
MB180C30Pozorování a pokus suborganismální II Vilímová, V.0/3 Z2L
MB180C11Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu Huňová, K.0/3 Z2L
MB180C39Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu Vilímová, V.0/3 Z2Z
MB130C73Základy zahradnictvíN Tylová, E.0/2 Z1L
MB150C93Kurz práce se zvířaty (pro učitele) Vybíral, S.0/3[D] Z1Z
Minimální počet kreditů: 8

Povinně volitelné předměty - Didaktika

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB180P11Hodnocení ve výuce biologie — didaktické testyN Čížková, V.2/0 Zk3Z
MB180P14Hodnocení ve výuce biologie — didaktické testyN Čížková, V.0/2 Z1L
MB180C24Didaktická diagnostika ve výuce přírodovědných předmětůN Chupáč, A.0/4[D] Z2L
MB180P16Školní projektN Švecová, M.2/2 Z+Zk4L
MB180C31Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětůN Kolková, J.0/1[T] Z3L
MB180P15Teorie a praxe školních vzdělávacích programů Švecová, M.1/1 Zk3Z
MB120P112Multimedia při výuce biologieN Stančík, D.1/2 Z+Zk4Z
MB180C23Informatika ve školní praxiN Havlová, M.0/4[D] Z2Z
MB180C32Průřezová témata ve výuce biologie Kolková, J.0/4[D] Z2Z
MB180C25První pomoc ve školeN Havlová, M.0/4[D] Z2Z i L
MB180C26Biologie čtená podruhé Morávková, A.3/0 Z4Z
Minimální počet kreditů: 10

Doporučené volitelné předměty viz dvouoborové učitelství.