Karolinka 2012/2013

15.2.1. Učitelství biologie (dvouoborové)

Garant studijního oboru: RNDr. Alena Morávková, Ph.D.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Biologie
E. Studijní obor: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: viz kap. 15.2.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Pedagogika a psychologie
SZ3: Didaktika druhého oboru
SZ4: Druhý obor (Geografie, Chemie, Matematika, Geologie)
SZ5: Didaktika biologie
TO1: z nabídky jeden
a) Buněčná a molekulární biologie - didaktické zpracování
b) Fyziologie, anatomie / morfologie - didaktické zpracování
TO2: z nabídky jeden
a) Organismy - didaktické zpracování
b) Ekologie a evoluce - didaktické zpracování
SZ6: Biologie
TO1: z nabídky jeden
a) Buněčná a molekulární biologie
b) Fyziologie, anatomie / morfologie
TO2: z nabídky jeden
a) Organismy
b) Ekologie a evoluce
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty:
biologie + geografie + společné + DP: 72 (11 + 27 + 10 + 24)
biologie + chemie + společné + DP: 67 (11 + 22 + 10 + 24)
biologie + matematika + společné + DP: 78 (11 + 33 + 10 + 24)
biologie + geologie + společné + DP: 77 (11 + 32 + 10 + 24)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty:
biologie + geografie + společné: 36 (22 + 6 + 8)
biologie + chemie + společné: 38 (22 + 8 + 8)
biologie + matematika + společné: 30 (22 + 0 + 8)
biologie + geologie + společné: 30 (22 + 0 + 8)

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Didaktický blok, jehož splnění je podmínkou pro SZ3 (Didaktika nediplomního oboru), tvoří povinné předměty (pedagogické praxe) a dvě skupiny povinně volitelných předmětů Pozorování a pokus a Didaktika.

K SZ5 a SZ6 nesmí být vybrán stejný podobor tématického okruhu. Např. bude-li student u SZ5 skládat zkoušku za TO1a, pro SZ6 musí volit TO1b.

Povinné předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB180C08Souvislá ped. praxe z biologie I LS 0/2[T] Z21.
MB180C09Souvislá ped. praxe z biologie IIP ZS 0/2[T] Z32.
MB180P22Repetitorium biologie podle RVP G I ZS 4/0 Zk21.
MB180P23Repetitorium biologie podle RVP G II LS 4/0 Zk21.
MB180P27Repetitorium biologie podle RVP G III ZS 4/0 Zk22.
 Povinné předměty celkem   11 

Blok předmětů k diplomové práci

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB100DPAADiplomový projekt I (učitelské studium Bi)  0/0 Z2Z
MB100DPABDiplomový projekt II (učitelské studium Bi)  0/0 Z2L
MB100DPACDiplomový projekt III (učitelské studium Bi)  0/0 Z8Z
MB100DPADDiplomový projekt IV (učitelské studium Bi)  0/0 Z8L

Studenti jako součást výuky k DP zapisují každý semestr rovněž odborný seminář na příslušné katedře (získávají za ně celkem 4 kredity).

Povinně volitelné předměty - blok (A)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB160P65Obecná parazitologie pro učitele Mikeš, L.2/0 Zk3L
MB150P11Vývojová biologie Krylov, V., Macůrková, M.2/0 Zk3L
MB150C07Praktikum z vývojové biologieK Krylov, V.0/3[D] Z2L
MB150P14BImunologie Hořejší, V.2/0 Zk3Z
MB130P78Růst a vývoj rostlinN Honys, D.2/0 Zk3Z
MB130C72Růst a vývoj rostlin (praktikum) Petrášek, J.0/1 Z1Z
Minimální počet kreditů: 5

Povinně volitelné předměty - blok (B)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB160P64Základy parazitologie pro učitele Votýpka, J.2/0 Zk3Z
MB110P07Ekologie člověka Sládek, V.2/0 Zk2 3Z
MG422P40Paleobiologie Kraft, P.3/1 Z+Zk3Z
MB170T26Terénní cvičení ze zoologie II Vilímová, J.0/1[T] Z2L
MB120T63Terénní cvičení z botaniky II Hrouda, L.0/1[T] Z2L
Minimální počet kreditů: 5

Povinně volitelné předměty - Pozorování a pokus

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB180C27Pozorování a pokus organismální I Mourek, J.0/3 Z2Z
MB180C28Pozorování a pokus organismální II Mourek, J.0/3 Z2L
MB180C29Pozorování a pokus suborganismální I Vilímová, V.0/3 Z2Z
MB180C30Pozorování a pokus suborganismální II Vilímová, V.0/3 Z2L
MB180C11Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu Huňová, K.0/3 Z2L
MB180C39Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu Vilímová, V.0/3 Z2Z
MB130C73Základy zahradnictvíN Tylová, E.0/2 Z1L
MB150C93Kurz práce se zvířaty (pro učitele) Vybíral, S.0/3[D] Z1Z
Minimální počet kreditů: 6

Povinně volitelné předměty - Didaktika

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB180P11Hodnocení ve výuce biologie — didaktické testyN Čížková, V.2/0 Zk3Z
MB180C24Didaktická diagnostika ve výuce přírodovědných předmětůN Chupáč, A.0/4[D] Z2L
MB180P16Školní projektN Švecová, M.2/2 Z+Zk4L
MB180C31Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětůN Kolková, J.0/1[T] Z3L
MB180P15Teorie a praxe školních vzdělávacích programů Švecová, M.1/1 Zk3Z
MB120P112Multimedia při výuce biologieN Stančík, D.1/2 Z+Zk4Z
MB180C23Informatika ve školní praxiN Havlová, M.0/4[D] Z2Z
MB180C26Biologie čtená podruhé Morávková, A.3/0 Z4Z
Minimální počet kreditů: 6

Doporučené volitelné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB110C50Biologie dítěte Sedlak, P.2/0 Zk3Z
MB140P07Genetika člověka Kohoutová, M.2/0 Zk3Z
MB140P19Novinky v genetice Schierová, M.1/0 Zk1L
MB180P19Biotechnologie Švecová, M.2/0 Z3Z
MB180C12Komplexní přírodovědná exkurze Švecová, M.1/0[T] Z2L
MB180P04Základní metody výzkumu v diBi Švecová, M.1/1 Z+Zk3Z i L
MB180C35Komplexní exkurze pro učitele Huňová, K.0/1[T] Z2L
MG421P31Úvod do geologie Žák, J.2/0 Zk3Z
MG431P88Minerály a horniny ve výuce Matějka, D.1/1 Z2Z
MO550P05UOchrana ŽP Braniš, M.2/0 Zk2Z
MB180C38Efektivní studium VŠ Morávková, A.1/1 Z2Z
MB180C16Ekologická výchova a vzdělání v podmínkách ZŠ a SŠ Švecová, M.0/2 Z2L
MB180S15Hlasová výchova a rétorika Szymiková, R.0/2 Z2L
MB180C38Efektivní studium VŠ Morávková, A.1/1 Z2Z
MB180P25Ochrana člověka za mimořádných událostí Lehmert, K.2/0 Zk3Z
MB180C40Ochrana člověka za mimořádných událostí — cvičeníK Havlová, M.0/1[D] Z1L
MB180C36LPrvní pomoc- simulace letní Havlová, M.0/1[D] Z1L
MB180C36ZPrvní pomoc- simulace zimní Havlová, M.0/1[D] Z1Z
MB180C25První pomoc ve školeN Havlová, M.0/4[D] Z2Z i L
MB180P24Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – didaktické přístupy Janoušková, S.2/0 Zk3L