Karolinka 2012/2013

15.1.9. Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová)

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Geologie
E. Studijní obor: Geologie se zaměřením na vzdělávání
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ:
H1. Části SZ lze skládat v libovolném pořadí. Pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat alespoň minimální počty kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů a celkem získat 180 kreditů. Pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky je nutno splnit minimálně 150 kreditů.
H2. Pro konání SZ1 (Obhajoba bakalářské práce) je nutno splnit povinný předmět Bakalářský projekt. Pro konání SZ2 je nutno splnit všechny předepsané povinné předměty z geologie.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba bakalářské práce
SZ2: Geologie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 102 (31 + 29 + 31 + 11)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 44

Povinné předměty

1. úsek studia

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MG421P00UVšeobecná geologie I (Endogenní procesy) (pro učitele)ZN Čepek, P.3/0 Zk3Z
MG421C21APraktikum ze všeobecné geologie I Žák, J.0/2 Z2Z
MG431P52UZáklady mineralogie Skála, R.3/2 Z+Zk5Z
MS710P07AVýpočetní technikaZN Makovička, J.1/1 Z2Z
MG421P01UVšeobecná geologie II (Exogenní procesy) (pro učitele)ZN Čepek, P.3/0 Zk3L
MG421C21BPraktikum ze všeobecné geologie II Opluštil, S.0/2 Z2L
MG440P03Petrologie pro učitelství geologie Holub, F.4/2 Z+Zk6L
MS710P56Matematika CZN 1Štědrý, M.2/2 Z+Zk4Z i L
MG421T02GTerénní cvičení z geologieN Žák, J.1/0[T] Z2L
MG440T04UTerénní cvičení z petrologie Verner, K.3/0[D] Z1L
MG431T54Exkurze z mineralogie Matějka, D.2/0[D] Z1L
 Povinné předměty celkem   31 

2. úsek studia

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MG422P02Základy paleobiologie I Holcová, K.3/2 Z+Zk6Z
MG431P01Geochemie Jelínek, E.3/2 Z+Zk6Z
MZ330P60XMeteorologie a klimatologie Müller, M.2/1 Zk2Z
MG422P06Základy paleobiologie II Marek, J.3/2 Z+Zk6L
MG452P04GFyzika ZeměZN Fischer, T.3/0 Zk4L
MG421P18GGeologie kvartéruZN Kadlec, J.2/0 Zk3L
MG422T43Terénní cvičení z paleontologie Fatka, O.4/0[D] Z2L
 Povinné předměty celkem   29 

3. úsek studia

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MG451P01Úvod do hydrogeologie Bruthans, J.2/2 Z+Zk5Z
MG440C11Mikroskopie minerálů a hornin pro učitele Faryad, S.0/3 Z2Z
MG421P04GHistorická a stratigrafická geologie Kraft, P.3/1 Z+Zk5Z
MZ330P63UFyzická geografie ČRN Romportl, D.2/0 Zk1Z
MG421P08Regionální geologie Kachlík, V.3/0 Zk5L
MG451P51Úvod do inženýrské geologie Boháč, J.4/0 Zk5L
MG431P87Teorie výuky geologie Matějka, D.2/2 Z+Zk2L
MG431C89Pedagogická praxe z geologie náslechová Matějka, D.0/1[T] Z1L
MG400BPUBakalářský projekt z geologie (zaměření na vzdělávání)  0/0 Z5L
 Povinné předměty celkem   31 

Povinně volitelné předměty (A)

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MO550P05PÚvod do studia ŽP ZS 2/0 Z3 
MB150P06Obecná biologie!!Z ZS 2/0 Zk4 
MO550P73PÚvod do ekologieZ LS 2/0 Zk4 
MG422P20Vývoj rostlinstva LS 2/0 Zk3 
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory LS 2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  3 
Minimální počet kreditů: 13

Povinně volitelné předměty (B)

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG440P01GChemie geologických procesůZ ZS 3/2 Z+Zk5 
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)N ZS 3/2 Z+Zk6 
MC240S01Základní chemické výpočty ZS 0/2 Z2 
MC260P41CDějiny alchymie a chemie ZS 2/0 Z2 
MB140P64Repetitorium chemie LS 2/0 Zk2 
MZ350P03ZKartografie ZS 3/2 Z+Zk7 
MZ330P61ZHydrologie LS 2/0 Zk4 
MZ330P51Geomorfologie ZS 3/0 Zk5 
MG431P45Základy ekonomie ZS 2/0 Z2 
Minimální počet kreditů: 30