Karolinka 2012/2013

13.2.2. Studijní obor Geologie

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

Studijní zaměření:

- Geochemie
- Geologie životního prostředí
- Ložisková geologie
- Mineralogie a krystalografie
- Paleontologie
- Petrologie
- Strukturní geologie
- Základní geologie

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Geologie
E. Studijní obor: Geologie
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno spnit všechny povinné předměty, získat za povinně volitelné předměty alespoň 65 kreditů a celkem získat 120 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části. Jednotlivé části SZZ je možné skládat v libovolném pořadí.
I. Části státní závěrečné zkoušky: Podrobnosti o tematických okruzích jsou uvedeny u jednotlivých zaměření.
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 43
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 65

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, konaných v oddělených termínech. První částí je veřejná obhajoba diplomové práce a částí druhou je zkouška ze tří dílčích oborů. Části státní závěrečné zkoušky lze složit v libovolném pořadí.

Pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2011/12 a dříve platí podmínky uvedené v loňské Karolínce.

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MG400DP1ADiplomový projekt I  0/1 Z2Z
MG400DP1BDiplomový projekt II  0/1 Z3L
MG400DP2ADiplomový projekt III  0/5 Z10Z
MG400DP2BDiplomový projekt IV  0/20 Z28L
 Povinné předměty celkem    43 

Povinně volitelné předměty

Doporučený výběr předmětů pro jednotlivá zaměření je uveden v dalších kapitolách.

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MG431P02Geochemie endogenních procesů Ackerman, L.2/2 Z+Zk5Z
MG440P23Izotopová geochemie — geochronologie Janoušek, V.2/1 Z+Zk5Z
MC230C10Moderní metody analytické chemie (geol) Rychlovský, P.0/4 Z3Z
MG431P05AOrganická geochemie I Jehlička, J.2/1 Z+Zk5Z
MG431S13AGeochemický seminář Jehlička, J.0/2 Z1Z
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory  2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  3L
MG431P30Geochemie stabilních izotopů Zachariáš, J.2/0 Zk3L
MG431P99Analytické metody v geochemii Mihaljevič, M.2/0 Zk4L
MG431P05BOrganická geochemie II Jehlička, J.2/1 Z+Zk5L
MG431P09Geochemie vody Ettler, V., Mihaljevič, M.2/2 Z+Zk5L
MG431T15Exkurze z geochemie životního prostředí Mihaljevič, M.3/0[D] Z1L
MG431S13BGeochemický seminář Jehlička, J.0/2 Z1L
MG431P10Pedogeochemie Borůvka, L.2/0 Zk3Z
MG431P18Radioanalytické metody Goliáš, V., Mizera, J.2/1 Z+Zk3Z
MO550P16GOchrana ovzduší Hůnová, I.2/1 Z+Zk4Z
MG451P18Ochrana vod Datel, J.3/0 Zk4L
MG431P43Legislativa a státní správa Staňková, H.2/1 Z+Zk4Z
MG432P25Těžba a životní prostředí Drahota, P.2/0 Zk3Z
MO550P22PUžitá ekologie Frouz, J., Matějíček, L.2/1 Z+Zk4Z
MG432P02Typy a modely ložisek rud Zachariáš, J.2/2 Z+Zk5Z
MG432P09Základy hornictví a geologického průzkumu Goliáš, V.1/1 Z+Zk3Z
MG432S08AMineralogicko-ložiskový seminář Přikryl, R.0/2 Z1Z
MG432P03Geologie a technologie nerudních surovin Přikryl, R.2/1 Z+Zk4L
MG432P04Fosilní paliva a netradiční energetické zdroje Opluštil, S.2/1 Z+Zk4L
MG432S08BMineralogicko-ložiskový seminář Zachariáš, J.0/2 Z1L
MG432T04Terénní kurz z ložiskové geologie Zachariáš, J.1/0[T] Z2L
MG432P27Geologie stavebních surovin Přikryl, R.2/1 Z+Zk3Z
MG431P55Metody rentgenové difrakce Goliáš, V.1/2 Z+Zk4Z
MG431P75Supergenní minerály Sejkora, J.2/0 Zk2Z
MG431P58Rudní mikroskopie Goliáš, V.1/2 Z+Zk4L
MG431P70Pokročilé metody zpracování difrakčních dat Skála, R.1/2 Z+Zk4L
MG440P10Petrologie metamorfovaných hornin Faryad, S.2/2 Z+Zk5Z
MG440P13Mikroskopie horninotvorných minerálů II Holub, F.1/2 Z(+Zk)4Z
MG431P74Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti Kotrlý, M.1/1 Z+Zk2L
MG421P19Jílová hmota v geologických procesech Hradil, D.2/0 Zk4L
MG421P13Petrologie sedimentárních hornin!! Martínek, K.2/1 Z+Zk4L
MG431P39Impaktové kráterování a šoková metamorfóza!! Skála, R.2/0 Zk2L
MG431P40Meteority, jejich původ a složení Skála, R.2/0 Zk2L
MG431P68Radioaktivní minerály Goliáš, V.2/1 Z+Zk2L
MG432P12Plynokapalné uzavř. a jejich aplikace v geologii Zachariáš, J.2/0 Zk3L
MG422P12Systematická paleontologie IN Fatka, O.3/2 Z6Z
MG421P03AHistorická a stratigrafická geologie I Kraft, P.3/1 Z+Zk5Z
MG421P07Regionální geologie ČR IN Kachlík, V.4/0 Zk5Z
MG422S42APaleontologický seminář Marek, J.0/1 Z1Z
MG421S31ASeminář ze sedimentární geologie Opluštil, S.0/2 Z2Z
MG422P19Systematická paleontologie IIN Marek, J.3/2 Zk6L
MG421P03BHistorická a stratigrafická geologie II Holcová, K.3/1 Z+Zk5L
MG421P06Regionální geologie ČR IIN Opluštil, S.3/0 Zk5L
MG422S42BPaleontologický seminář Marek, J.0/1 Z1L
MG421S31BSeminář ze sedimentární geologie Opluštil, S.0/2 Z2L
MG422DP2Terénní cvičení z paleont. pro diplomanty  3/0[D] Z2L
MG440P24Magmatické procesy Holub, F.2/1 Z+Zk4Z
MG440P31Metamorfóza orogenních zón!! Faryad, S.2/0 Zk4Z
MG440C29AAdvanced Petrology and Structural Geology Jeřábek, P.0/2 Z3Z
MG440P54Petrofyzika pro geology Chlupáčová, M.1/0 Z+Zk2Z
MG440C65AMikroskopie pro diplomanty Holub, F.0/2 Z2Z
MG440S50ASeminář petrologie a strukturní geologie Dolejš, D.0/2 Z2Z
MG440C29BAdvanced Petrology and Structural Geology Jeřábek, P.0/2 Z3L
MG440C65BMikroskopie pro diplomanty Faryad, S.0/2 Z2L
MG440P37Geotektonika a dynamika litosferických procesů Jeřábek, P.2/1 Zk4L
MG440P71Geologická termodynamika Dolejš, D.3/2 Z+Zk6L
MG440P72Vysokoteplotní geologické procesy!! Dolejš, D.2/1 Zk5L
MG440T30Terénní kurs syntézy petrologických a strukturních poznatků Faryad, S.5/0[D] Z2L
MG440S50BSeminář petrologie a strukturní geologie Dolejš, D.0/2 Z2L
MG440P56Vulkanologie!! Lexa, J.2/0 Zk3Z
MG440P58Graf. prezentace a numer. modelování geochem. procesů v petrologii Janoušek, V.1/1 Zk3Z
MG440P60Fázové rovnováhy magmatických a hydrotermálních pochodů Dolejš, D.1/1 Zk3Z
MG440P55Magnetická anizotropie a paleomagnetismus ve strukt. geologii Hrouda, F.1/0 Zk2Z
MG440P40Zlomová tektonika a seismická aktivita Špičák, A.2/0 Zk3Z
MG440P52Aplikovaná strukturní geologie Lexa, O.1/1 Z3Z
MG440P27Mikrotektonika Jeřábek, P.2/0 Zk4Z
MG440P46Strukturní geologie II Lexa, O.2/1 Zk4L
MG440P73Modelování přenosu tepla v geologii Lexa, O.1/2 Z+Zk4L
MG440P53Tektonofyzika Čadek, O.2/0 Zk3Z
MG421C35Mikroskopie sedimentárních hornin Martínek, K.0/2 Z3Z
MG421P38Geologie sedimentárních pánví Martínek, K.2/1 Z+Zk4L
MG421P20Geologie světa!! Kachlík, V.2/0 Zk3Z
MZ330P83GDynamická geomorfologie Engel, Z.2/0 Zk3Z
MG421S32Proseminář Kachlík, V.0/1 Z1L
Minimální počet kreditů: 65