Karolinka 2012/2013

13.2.2.2. Zaměření Geologie životního prostředí

I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Geologie – Geologie životního prostředí
TO1: Geochemie geologických procesů
TO2: Geochemie životního prostředí
TO3: z nabídky jeden
a) Analytické metody v geovědách
b) Nerostné suroviny a životní prostředí

Doporučujeme splnit zejména následující povinně volitelné předměty.

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG431P02Geochemie endogenních procesů ZS 2/2 Z+Zk51.
MC230C10Moderní metody analytické chemie (geol) ZS 0/4 Z31.
MG431P05AOrganická geochemie I ZS 2/1 Z+Zk51.
MG431S13AGeochemický seminář ZS 0/2 Z11.
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory LS 2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  31.
MG431P30Geochemie stabilních izotopů LS 2/0 Zk31.
MG431P99Analytické metody v geochemii LS 2/0 Zk41.
MG431P05BOrganická geochemie II LS 2/1 Z+Zk51.
MG431P09Geochemie vody LS 2/2 Z+Zk51.
MG431T15Exkurze z geochemie životního prostředí LS 3/0[D] Z11.
MG431S13BGeochemický seminář LS 0/2 Z11.
MO550P16GOchrana ovzduší ZS 2/1 Z+Zk41.
MG451P18Ochrana vod LS 3/0 Zk41.
MG431S13AGeochemický seminář ZS 0/2 Z12.
MG431P10Pedogeochemie ZS 2/0 Zk32.
MG431S13BGeochemický seminář LS 0/2 Z12.
MG431P43Legislativa a státní správa ZS 2/1 Z+Zk42.
MG432P25Těžba a životní prostředí ZS 2/0 Zk32.
MO550P22PUžitá ekologie ZS 2/1 Z+Zk42.