Karolinka 2012/2013

12.1.3. Studijní obor Demografie se sociologií

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Demografie
E. Studijní obor: Demografie se sociologií
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat nutný počet kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty a celkem získat minimálně 180 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba bakalářské práce
SZ2: Demografie
SZ3: Sociologie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty:
demografie: 77
sociologie: 81
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty:
demografie: 3
sociologie: 0

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci z demografie, skládá se státní závěrečná zkouška z demografie jako celek (část SZ1 a část SZ2) v jednom z termínů (jarní nebo podzimní). Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci na jiném oboru než demografie, skládá státní závěrečnou zkoušku z demografie (SZ2) za podmínek uvedených v bodě H.

Organizace části SZ3 se řídí instrukcemi příslušné fakulty.

Předmětem bakalářské zkoušky z demografie jsou tematické okruhy zahrnující demografickou analýzu a širší podmíněnosti reprodukce obyvatelstva.

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P01DÚvod do demografie Kučera, T.1/0 Z2Z
MD360P03ZStatistikaZN Zvára, K.2/2 Z+Zk5Z
MS710P56Matematika CZN Štědrý, M.2/2 Z+Zk4Z i L
MS710P57Repetitorium středoškolské matematikyN Kotvalt, V.0/2 Z1Z i L
MZ300P17ZKartografie pro demografyŠídlo, L.1/2 Z+Zk3Z
MD360P55DemogeografieZNBartoňová, D.2/0 Zk3Z
MD360P02Demografické informační systémy Fialová, L.2/1 Z+Zk4L
MD360P07ADemografická analýza I Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk6L
MD360S07Základy geoinformatiky I Kraus, J.2/1 KZ3L
ASG100001Úvod do sociologie Šubrt, J.3/0 Zk6Z
ASG100002Sociologický proseminář Podaná, Z.0/2 Z3Z
ASG100052Obecná sociologie IZ Sládek, J.2/1 Zk4L
ASG100009Metody a techniky sociologického výzkumu IZ Buriánek, J.3/0 —
1/2 Z+Zk
9Z+L
ASG100053Vědecká práce a informační zdrojeZ Duffková, J.1/2 Z3L
ASG100054Dějiny světové sociologie I.Z Šubrt, J., Sládek, J.2/1 Z
2/1 Zk
5Z+L
 Povinné předměty celkem    58 

1. – 3. úsek studia

Povinně volitelné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MS730ATělesná výchova I  0/2 Z1Z
MS730BTělesná výchova I  0/2 Z1L
MS730A2Tělesná výchova II  0/2 Z1Z
MS730B2Tělesná výchova II  0/2 Z1L
MS730LKLetní kurz TV I.  0/1[T] Z1L
MS730ZKZimní kurz TV  0/1[T] Z1Z
MS730LK2Letní kurz TV II.  0/1[T] Z1L
Minimální počet kreditů: 3

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P07BDemografická analýza II Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk6Z
MD360P27Hospodářská a sociální statistika Šlégrová, H.2/2 Z+Zk5Z
MD360P13Ekonomie Hulíková Tesárková, K.2/1 Z+Zk4Z
MD360P06Světový populační vývoj Kocourková, J.2/1 Z+Zk4L
MD360S06Základy geoinformatiky II Kraus, J.1/1 Z3L
ASG100062Obecná sociologie IIP Lupač, P.2/2 Zk6Z
ASG100063Obecná sociologie IIIP Lupač, P.2/1 Zk6L
ASG100070Dějiny světové sociologie II  2/1 Zk5L
ASG100022Metody a techniky sociologického výzkumu II Buriánek, J.2/1 Z
1/2 Zk
9Z+L
ASG100067Sociologie životního styluZ Duffková, J.2/1 Zk4L
 Povinné předměty celkem    52 

3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P09Populační prognózy Burcin, B.2/2 Z+Zk5Z
MD360P11Populační vývoj České republiky Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk5Z
MD360S09Bakalářský projekt I  0/4 Z3Z
MS760ZKZkouška z cizího jazyka  0/0 Z+Zk1Z
MO550P73DÚvod do ekologieZ Frouz, J.2/0 Zk4L
MD360S02Seminář k bakalářské práci Fialová, L.0/2 Z3L
MD360S10Bakalářský projekt II  0/8 Z6L
ASG100030Sociologie životního styluZ Duffková, J.2/1 Z
2/1 Zk
9Z+L
ASG100031Sociologie organizace a řízeníZ Mudd, D.2/1 Zk6Z
ASG100035Světová sociologie 20. století Šubrt, J.2/1 Zk6L
 Povinné předměty celkem    48 

Doporučené volitelné předměty (demografie)

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MD360P04Informatika pro demografy ZS 1/1 Z21.
MD360P05Statistická analýza dat I LS 2/2 Z42.
MD360S08Sociálněpsychologický výcvik LS 0/2 Z32.
MS760AGCizí jazyk I (obecný)P LS 0/2 Z12.
MS760ASCizí jazyk I (odborný)P LS 0/2 Z12.
MS760BGCizí jazyk II (obecný)!!P ZS 0/2 Z13.
MS760BSCizí jazyk II (odborný)!!P ZS 0/2 Z13.
MD360P25Statistická analýza dat IIP ZS 2/2 Z+Zk53.
MD360P55DemogeografieZN ZS 0/2 Zk3 
MZ300P17ZKartografie pro demografy ZS 1/2 Z+Zk32.