Karolinka 2012/2013

12.1.2. Studijní obor Demografie s ekonomií

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Demografie
E. Studijní obor: Demografie s ekonomií
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat nutný počet kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty a celkem získat minimálně 180 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba bakalářské práce
SZ2: Demografie
SZ3: Ekonomie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty:
demografie: 71
ekonomie: 86
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty:
demografie: 3
ekonomie: 2

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci z demografie, skládá se státní závěrečná zkouška z demografie jako celek (část SZ1 a část SZ2) v jednom z termínů (jarní nebo podzimní). Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci na jiném oboru než demografie, skládá státní závěrečnou zkoušku z demografie (SZ2) za podmínek uvedených v bodě H.

Organizace části SZ3 se řídí instrukcemi příslušné fakulty.

Předmětem bakalářské zkoušky z demografie jsou tématické okruhy zahrnující demografickou analýzu a širší podmíněnosti reprodukce obyvatelstva.

1. úsek studia

Povinné předměty (demografie)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P01DÚvod do demografie Kučera, T.1/0 Z2Z
MD360P55DemogeografieZNBartoňová, D.2/0 Zk3Z
MD360P03ZStatistikaZN Zvára, K.2/2 Z+Zk5Z
MZ300P17ZKartografie pro demografyŠídlo, L.1/2 Z+Zk3Z
MD360P02Demografické informační systémy Fialová, L.2/1 Z+Zk4L
MD360P07ADemografická analýza I Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk6L
MD360S07Základy geoinformatiky I Kraus, J.2/1 KZ3L
 Povinné předměty celkem    23 

1. – 3. úsek studia

Povinné předměty (ekonomie)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
JEB003Ekonomie IZN Hlaváček, J., Švarcová, N., Hollmannová, M.2/2 Zk6Z
JEB004Ekonomie IIPZN Horváth, R., Seidler, J.2/2 Zk6L
JEB005Matematika I Johanis, M.4/4 Z+Zk7Z
JEB006Matematika IIP Johanis, M.4/4 Z+Zk7L
JEB007Mikroekonomie IPZN Koubek, I.4/2 Zk6L
JEB008Mikroekonomie IIP Koubek, I.4/2 Zk6Z
JEB009Makroekonomie IPZN Hlaváček, M.2/2 Zk6Z
JEB010Makroekonomie IIPZN Hlaváček, M.2/2 Zk6L
JEB026European Economic IntegrationP Dědek, O.2/2 Zk6Z
JEB027Finanční ekonomieP Havel, J., Teplý, P.4/0 Zk6L
JEB028Matematika IIIP Kalenda, O., Pick, L., Bárta, T.2/2 Zk6Z
JEB029Matematika IVP Kalenda, O.2/2 Zk6L
JEB109Econometrics IP Víšek, J., Krištoufek, L.2/2 Zk6L
JEB110Econometrics IIP Baruník, J.2/2 Zk6Z
 Povinné předměty celkem    86 

Doporučené volitelné předměty (ekonomie)

Studenti, kteří chtějí pokračovat v navazujícím mag. studiu ekonomie na FSV UK, zapisují i tyto předměty.

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
JEB001Bachelor´s Thesis Seminar I Cahlík, T.0/2 Z4Z i L
JEB002Bachelor´s Thesis Seminar IIP Cahlík, T.0/2 Z4Z i L
JEB022Institutional EconomicsP Schwarz, J.2/0 Zk5L
JEB071Strukturální reformy Mertlík, P.2/0 Zk5Z

Povinně volitelné předměty (tělesná výchova)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MS730ATělesná výchova I  0/2 Z1Z
MS730BTělesná výchova I  0/2 Z1L
MS730A2Tělesná výchova II  0/2 Z1Z
MS730B2Tělesná výchova II  0/2 Z1L
MS730LKLetní kurz TV I.  0/1[T] Z1L
MS730ZKZimní kurz TV  0/1[T] Z1Z
MS730LK2Letní kurz TV II.  0/1[T] Z1L
Minimální počet kreditů: 3

Povinně volitelné předměty (ekonomie)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
JEB013Ekonometrie I!! Víšek, J., Červinka, M., Pertold-Gebická, B.2/2 Z2Z
JEB014Ekonometrie II!!P Víšek, J., Červinka, M.2/2 Zk5L
JEB016History of Economic Thought Horvath, J.2/2 Zk6Z
JEB022Institutional EconomicsP 1Schwarz, J.2/0 Zk5L
JEB025Public FinanceP Švarcová, N.2/0 Zk5L
JEB071Strukturální reformy 1Mertlík, P.2/0 Zk5Z
JEB035Advanced StatisticsP Víšek, J.2/2 Zk6Z
JEB038Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěžeP Hrubý, Z.2/0 Zk5Z
JEB039International TradeP Benáček, V., Semerák, V.2/2 Zk6Z
JEB044Financial Accounting Novák, J., Kolouchová, P.2/2 Zk6Z
JEB045Financial ManagementP Mejstřík, M., Novák, J.2/2 Z+Zk6L
JEB046Účetnictví I Kemény, I.2/2 Z2L
JEB047Účetnictví IIP Kemény, I.2/2 Zk6Z
JEB049České hospodářské dějiny!! Půlpán, K.4/0 Zk6Z
JEB050International FinanceP Benáček, V.2/0 Zk5L
JEB052Foundations of Behavioural Economics!! Skořepa, M.2/0 Zk5Z
JEB053Labour EconomicsP Flek, V., Mysíková, M.2/0 Zk5L
JEB055Seminář k aktualitám I Vyhnánek, T.0/2 Z2Z
JEB058Seminář matematické analýzy I Svoboda, S.0/2 Z3Z
JEB059Seminář matematické analýzy a algebry II Svoboda, S.0/2 Z3L
JEB060Mikroekonomie a chováníP Kameníček, J.2/2 Zk6L
JEB062Matematika VP Bárta, T.2/2 Z+Zk7Z
JEB063Seminář k aktualitám II Vyhnánek, T.0/2 Z2L
JEB064Game Theory and Political EconomyP Gregor, M.2/0 Zk5Z
JEB065Lidský faktor a personální managementP Kameníček, J., Koubek, I.2/2 Zk6Z
JEB066Economic Policy of the Czech Republic Zámečník, M., Procházka, J., Kracík, J.2/2 Zk6Z
JEB070Teorie pravidel a tranzitivní ekonomiky!! Kouba, K.2/0 Zk5L
JEB075Development Economics Chytilová, J.2/2 Zk6L
JEB020Economic Policy IP Dlouhý, V., Janský, P.2/0 Z2Z
JEB021Economic Policy IIP Dlouhý, V., Janský, P.2/0 Zk5L
JEB023Úvod do studia práva Wintr, J.2/0 Z2Z
JEB024Obchodní právoP Horáček, T., Bajura, J.2/0 Zk5L
JEB101Principles of Economics IZN Janský, P.2/2 Zk6Z
JEB102Principles of Economics IIPZN Janský, P., Šolc, J., Levely, I.2/2 Zk6L
JEB103Comparative Economics Cahlík, T.2/0 Zk5L
JEB104Microeconomics IPZN Šťastná, L.2/2 Zk6L
JEB108Microeconomics IIP Chytilová, J.2/2 Zk6Z
Minimální počet kreditů: 2

1 Studenti, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu ekonomie na FSV UK, zapisují v rámci volitelných předmětů i tyto předměty.

2. úsek studia

Povinné předměty (demografie)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P07BDemografická analýza II Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk6Z
MD360P27Hospodářská a sociální statistika Šlégrová, H.2/2 Z+Zk5Z
MD360P06Světový populační vývoj Kocourková, J.2/1 Z+Zk4L
MD360S06Základy geoinformatiky II Kraus, J.1/1 Z3L
MD360P30Sociální struktura a stratifikace Tuček, M.2/0 Zk4L
 Povinné předměty celkem    22 

3. úsek studia

Povinné předměty (demografie)

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P09Populační prognózy Burcin, B.2/2 Z+Zk5Z
MD360P11Populační vývoj České republiky Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk5Z
MD360S09Bakalářský projekt I  0/4 Z3Z
MO550P73DÚvod do ekologieZ Frouz, J.2/0 Zk4L
MD360S02Seminář k bakalářské práci Fialová, L.0/2 Z3L
MD360S10Bakalářský projekt II  0/8 Z6L
 Povinné předměty celkem    26 

Doporučené volitelné předměty (demografie)

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MD360P04Informatika pro demografy ZS 1/1 Z21.
MD360P05Statistická analýza dat I LS 2/2 Z42.
MD360P20Úvod do obecné a aplikované sociologie LS 2/2 KZ32.
MD360S08Sociálněpsychologický výcvik LS 0/2 Z32.
MS760AGCizí jazyk I (obecný)P LS 0/2 Z12.
MS760ASCizí jazyk I (odborný)P LS 0/2 Z12.
MS760BGCizí jazyk II (obecný)!!P ZS 0/2 Z13.
MS760BSCizí jazyk II (odborný)!!P ZS 0/2 Z13.
MD360P25Statistická analýza dat IIP ZS 2/2 Z+Zk53.
MD360P55DemogeografieZN ZS 0/2 Zk3 
MZ300P17ZKartografie pro demografy ZS 1/2 Z+Zk31. - 2.
MS710P57Repetitorium středoškolské matematikyN ZS/LS 0/2 Z11.