Karolinka 2012/2013

7.1.2. Studijní obor Antropologie a genetika člověka

Garant studijního oboru: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Úvod

Navazující magisterský obor Antropologie a genetika člověka je zaměřen na souhrnnou znalost lidské variability a adaptability v čase a prostoru. Studenti se během studia mohou specializovat do tří oblastí: retrospektivní, molekulární a biomedicínské antropologie. Retrospektivní antropologie zahrnuje studium všech aspektů týkajících se minulých populací člověka a to jak evoluce, bioarcheologie, ekologie, tafonomie, forenzní antropologie, tak i variability a adaptability lidských znaků v minulosti. Součástí retrospektivní antropologie je dále studium kosterních pozůstatků v terénu a rekonstrukce pohřebních zvyklostí v minulosti díky znalostem dekompozičních procesů. Molekulární antropologie je zaměřena na lidskou molekulární variabilitu a adaptabilitu jak v minulosti, tak i v současnosti s přesahy k lékařským aplikacím. Součástí studia molekulární antropologie jsou znalosti lékařské genetiky, evoluční genetiky člověka, forenzní genetiky, ale také osvojení si různých metodických znalostí genomických a diagnostických technik. Studium biomedicínské antropologie je cíleno zejména na oblasti auxologie a klinické antropologie, součástí jsou znalosti anatomie, histologie a embryologie. Studium biomedicínské antropologie zahrnuje také znalosti nejdůležitějších faktorů ovlivňujících lidskou variabilitu s biomedicínským přesahem jako například ekotoxikologie a teratologie.

Diplomové práce s antropologickou tématikou mohou studenti řešit ve výzkumných týmech přímo na specializovaných pracovištích katedry (laboratoř kostní tkáně, laboratoř 3D morfometrie a pokročilých digitálních technik nebo laboratoř molekulární antropologie) či ve spolupráci s pracovišti lékařských fakult nebo Akademie věd ČR.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Biologie
E. Studijní obor: Antropologie a genetika člověka
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno splnit všechny předepsané povinné předměty, za povinně volitelné předměty získat minimálně 8 kreditů a celkem získat alespoň 120 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Antropologie a genetika člověka
TO1: Evoluce a ekologie člověka
TO2: Biologie člověka a molekulární antropologie
TO3: z nabídky jeden
a) Retrospektivní antropologie
b) Molekulární antropologie
c) Biomedicínská antropologie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 97 98
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 8

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB110S05Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka Sládek, V.0/2 Z1Z
MB110S06Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka Sedlak, P.0/2 Z1L
MB100DP1ADiplomový projekt I  0/0 Z15Z
MB100DP1BDiplomový projekt I  0/0 Z15L
MB110P83Molekulární antropologie Čejková, P.2/1 Z+Zk3Z
MB110P84Biomedicínská antropologie Sedlak, P.2/0 Zk2L
MB110P04AAnatomie člověka I Velemínská, J.2/2 Z+Zk4Z
MB110P85Evoluce člověka Brůžek, J., Sládek, V.2/0 Zk2 3Z
 Povinné předměty celkem    43 44 

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB110S07Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka Sládek, V.0/2 Z1Z
MB110S08Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka Sedlak, P.0/2 Z1L
MB100DP2ADiplomový projekt II  0/0 Z25Z
MB100DP2BDiplomový projekt II  0/0 Z25L
MB110P07Ekologie člověka Sládek, V.2/0 Zk2Z
 Povinné předměty celkem    54 

1. – 2. úsek studia

Povinně volitelné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB110P04BAnatomie člověka II Sedlak, P.2/2 Z+Zk5L
MB110P14Základní metody kosterní antropologie Velemínská, J.2/2 Z+Zk5L
MB110P34Genomické a diagnostické techniky Mácha, J.2/2 Z+Zk5L
MB110P62Embryologie člověka a základy teratologie Růžičková, Š.2/0 Zk3Z
MB110P39Endokrinologie člověka Bendlová, B.2/0 Zk3L
MB110P45Klinická auxologie Sedlak, P.2/0 Zk3Z
MB110P42Klinická antropologie Zemková, D.2/0 Zk3Z
MB110P50Forenzní genetika Šimková, H., Korabečná, M., Drábek, J.2/1 Z+Zk4L
MB110P73Evoluční genetika člověka Černý, V.2/0 Zk3Z
MB110P79Paleopatologie Likovský, J.2/0 Zk3L
MB110P87Genetika v medicíně Čejková, P.2/1 Z+Zk4L
MB110P91Metody biomedicínské antropologie I Sedlak, P.1/2 Z3Z
MB110P92Metody biomedicínské antropologie II Velemínská, J.1/2 Z+Zk3Z
MB110P86Terénní antropologie na tafonomie Sládek, V.0/10[D] Z4L
MB110P95Aplikovaná statistika v antropologii Hill, M.2/2 Z+Zk4L
Minimální počet kreditů: 8

Doporučené volitelné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB110P99Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění Novota, P., Vícha, A.2/0 Zk3L
MB110P18Úvod do paleopatologie Smrčka, V.2/0 Zk3Z
MB110P19Funkční antropologie Bláha, P.2/1 Z+Zk3Z
MB110P20Forenzní antropologie Velemínská, J.2/1 Z+Zk4L
MB110C30APitevní turnusy I (pro odborné studium) Riedlová, J.0/1[T] Z1Z
MB110C30BPitevní turnusy II (pro odborné studium) Riedlová, J.0/1[T] Z1L
MB110P31Sociálně lékařská antropologie Leontovyčová, J.2/0 Zk3Z
MB110P38Biomechanika a pathobiomechanika pohybového aparátu Mařík, I.2/0 Zk3Z
MB110P44Základy ekotoxikologie Dobisík, V.2/0 Zk3Z
MB110P58Dentální antropologie Trefný, P.2/0 Zk3L
MB110P75Histologie člověka Peterka, M.1/0[T] Z+Zk3L
MB110C773D zobrazovací metody aplikované v antropologii Velemínská, J.0/1[T] Z3L
MB110P88Antropologie holocénních populací střední Evropy Brůžek, J., Sládek, V., Velemínský, P.2/0 Zk3L
MB110P89Muzejnictví a kurátorství antropologických sbírek Velemínský, P.0/1[T] Z3L
MB110P90Etnoarcheologie Sosna, D.2/0 Zk3Z
MB110S09Antropologie kostní tkáně Sládek, V.0/4 Z
0/4 Z
6Z+L
MB110P72Sociální struktura raně středověkých pohřebišť Poláček, L.2/0 Zk3L
MB110P96Základy výživy a klinické dietologie Kužela, L.3/0 Zk3Z
MB110P97Bioarcheologie Sládek, V., Brůžek, J.2/0 Zk4Z
MB110P98Genetické metody v antropologii!! Čejková, P.0/4 Z2Z
MC250P45Molekulární techniky Man, P., Pompach, P.2/0 Zk3Z
MC250P63Molekulární onkologie Poljaková, J.2/0 Zk2L
MS720P53Zvířata a rostliny v kulturních kontextech Komárek, S.2/0 Zk3L
MB150P81Ekofyziologie živočichů a člověkaN Vybíral, S.2/0 Zk3L
MB170P32Domestikace a jevy s ní související Komárek, S.2/0 Zk3Z
MB170P66Genetické metody v zoologii Munclinger, P.2/2 Z5Z
MB170P55Úvod do evoluční biologie Flegr, J.2/0 Zk3Z
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce Flegr, J.3/0 Zk5L
MB170P111Molekulární ekologie Munclinger, P.2/2 Z+Zk5L