E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu/problému, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na příslušnou referentku.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií (tj. jednu zprávu s více příjemci).
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro poštovní zásilky

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt

Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Pro studenty a pro uchazeče o studium na fakultě

Úřední hodiny studijního oddělení se do konce nouzového stavu ruší.

Pro komunikaci se studijním oddělením studenti namísto osobní návštěvy využijí e-mail/telefon. Neodkladná návštěva studijního oddělení je možná po předchozí domluvě se studijní referentkou. 

Botanická zahrada je uzavřena. Připravte si prosím předem telefonní číslo na referentku, se kterou jste domluven/a, abyste jí mohli při příchodu k brance do Botanické zahrady zavolat.

Dokumenty doručené prostřednictvím elektronické pošty, odeslané z adresy s fakultní/univerzitní doménou, dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.

V aktualitách bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia si
před cestou na studijní oddělení ověřte, zda pro daný den nedošlo ke změně úředních hodin.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 1215 1012 1012 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Fakultní kancelář Erasmus a referentka celoživotního vzdělávání má odlišné úřední hodiny.

Kontakty

Studenti se primárně obracejí na svou studijní referentku, viz referentky studia níže.
Uchazeči o studium se primárně obracejí na příslušnou referentku přijímacího řízení.
Na vedení oddělení se studenti a uchazeči o studium obracejí pouze v nezbytném případě.

VEDENÍ ODDĚLENÍ

SEKRETÁŘKA ODDĚLENÍ

REFERENTKY

SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu či vyřešení požadavku ohledně informačnícho systému Studium (SIS):

- Uchazeč o studium projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje příslušnou referentku přijímacího řízení.

- Student projde sekci "Návody a informace" pro daný stupeň studia a sekci Často kladené dotazy, věnuje též pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném potřebnou informaci, kontaktuje svou studijní referentku.

- Zaměstnanec / Externí spolupracovník projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance k agendě daného stupně studia, pouze nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje koordinátora SIS pracoviště (katedry/ústavu/oddělení) PřF, na kterém působí (u jednotlivých pracovišť by měl být pracovištěm uveden v Seznamu kontaktů UK, není-li tam, je potřeba poptat sekretářku nebo vedoucího/ředitele daného pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

- Účastník CŽV a uchazeč o účast v CŽV projde informace v sekci CŽV, nenalezne-li tam potřebnou informaci, obrátí se na referentku CŽV.

Akce dokumentů