E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK

Úřední hodiny pro studenty a uchazeče o studium na PřF

Úřední hodiny pro osobní kontakt se studenty a uchazeči, platné od 30. 8. 2021 do odvolání:

pondělí: 13 - 15 hod.
středa:   10 - 12 hod.


V neodkladných záležitostech je možné jiný termín návštěvy studijního oddělení dohodnout se studijní referentkou. 

Úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.

středa: 10 - 12 hod.

KONTAKTY

Pro  vyřešení vašeho dotazu/problému, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem či požadavkem přímo na referentku příslušné agendy, viz sekce Referentky níže.

Adresa pro osobní kontakt

Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), 128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Adresa pro poštovní zásilky

Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00  Praha 2

VEDENÍ ODDĚLENÍ

SEKRETÁŘKA ODDĚLENÍ

REFERENTKY A KONTAKTNÍ OSOBY

BC A NMGR STUDIUM

PHD STUDIUM A JEHO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPLATKY ZA STUDIUM

STIPENDIA

ERASMUS A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BC A NMGR STUDIA

AKREDITACE

SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Pro zodpovězení dotazu či vyřešení požadavku ohledně informačnícho systému Studium (SIS):

- Uchazeč o studium projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje příslušnou referentku přijímacího řízení.

- Student projde sekci "Návody a informace" pro daný stupeň studia a sekci Často kladené dotazy, věnuje též pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obrátí se svým dotazem na referentku příslušné agendy, viz sekce Referentky výše.

- Zaměstnanec / Externí spolupracovník projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance k agendě daného stupně studia, pouze nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje koordinátora SIS pracoviště (katedry/ústavu/oddělení) PřF, na kterém působí (u jednotlivých pracovišť by měl být pracovištěm uveden v Seznamu kontaktů UK, není-li tam, je potřeba poptat sekretářku nebo vedoucího/ředitele daného pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

- Účastník CŽV a uchazeč o účast v CŽV projde informace v sekci CŽV, nenalezne-li tam potřebnou informaci, obrátí se na referentku CŽV.

Akce dokumentů