E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií.
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Pro studenty fakulty a pro uchazeče o studium na fakultě

V aktualitách bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia si
před cestou na studijní oddělení ověřte, zda pro daný den nedošlo ke změně úředních hodin.

Úřední hodiny pro studenty byly sestaveny na základě provedeného průzkumu.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 12 - 15 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Fakultní kancelář Erasmus a referentka celoživotního vzdělávání má odlišné úřední hodiny.

Pro zaměstnance fakulty

Pondělí až pátek 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00.

Kontakty

Kontakty pro uchazeče o studium jsou uvedeny na samostatné stránce.

VEDENÍ ODDĚLENÍ


EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- Uchazeč o studium nejprve projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", pouze pokud tam nenalezne odpověď, kontaktuje příslušnou referentku. Pokud referentka nedokáže dozpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS.
- Student nejprve projde sekci "Návody a informace" pro studenty (bakalářského a navazujícího studia; doktorského studia) a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li v těchto sekcích odpověď, obrátí se se svým dotazem na svou studijní referentku. Pokud referentka nedokáže dozpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS.
- Zaměstnanec / Externista nejprve projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance (k agendě bakalářského a navazujícího studia; k agendě doktorského studia), pouze nenalezne-li tam odpověď, obrátí se se svým dotazem na koordinátora SIS pracoviště PřF, na kterém jako zaměstnanec nebo externista působí, koordinátoři SIS pracovišť PřF jsou uváděni v Seznamu kontaktů UK (není-li u daného pracoviště PřF uvedena osoba s funkcí "koordinátor studijního systému", obraťte se se svým dotazem na vedoucího daného pracoviště PřF). Pokud koordinátor SIS pracoviště nedokáže zodpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS (mail: sis@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů