E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobnější a praktické informace

Vážení studenti,

připravili jsme pro vás podrobnější informace o tom, co zařazení mezi studenty se speciálními potřebami (SSP) obnáší a jaké služby vám fakulta může nabídnout. Na následujícím přehledu se svými připomínkami a zkušenostmi podílely také hendikepované studentky naší fakulty.

Patřím se svojí diagnózou mezi studenty se speciálními potřebami?

Tuto otázku si pokládá mnoho studentů s méně viditelným hendikepem. Někteří studenti mohou mít obavy z toho, že pro ně kontaktní osoba nebude mít pochopení, že informace o jejich zdravotním stavu budou všem přístupné nebo že budou někomu přidělávat práci apod.

Nemusíte mít žádné obavy. Fakulta se snaží znevýhodněné studenty maximálně podporovat a zajistit jim rovné podmínky ke studiu. Přístup k informacím o SSP má jen omezený okruh lidí a záleží na vás, komu dalšímu (zejména vyučujícím) informace o svém hendikepu sdělíte. Nebojte se proto obrátit na kontaktní osobu a svěřit se jí se svým problémem. Vždy je lepší o sobě dát vědět dopředu, než řešit nějaký problém, až bude pozdě. Nikdy také nevíte, s čím se v průběhu studia můžete potkat a jak situaci budete zvládat.

Úlohou kontaktní osoby není posoudit, na co máte nebo nemáte nárok. U psychických onemocnění při prvním kontaktu dokonce ani nemusíte sdělovat vaši konkrétní diagnózu. Obecně rozlišujeme hendikepy zrakové, sluchové, motorické, SPU (specifické poruchy učení), poruchu autistického spektra, duševní poruchy a chronická somatická onemocnění. Na jejich posouzení má Univerzita Karlova specializovaná pracoviště a kontaktní osoba má zpočátku za úkol studenta pouze odkázat na konkrétní pracoviště v závislosti na tom, jakého typu je jeho hendikep.

Zařazení mezi studenty se speciálními potřebami krok za krokem

 1. Domluvíte si schůzku s kontaktní osobou

  Úvodní schůzka je krátká, slouží k seznámení se a vyřízení administrativních záležitostí. Na schůzku přineste aktuální lékařskou zprávu a kontaktní osoba vám dá podepsat informovaný souhlas.

 2. Absolvujete funkční diagnostiku (FD)

  Kontaktní osoba vám zařídí FD na jednom ze specializovaných pracovišť UK. Následně se s vámi spojí odborník, který bude FD provádět a domluví se s vámi na termínu diagnostiky.

 3. Druhá schůzka s kontaktní osobou

  Až budete mít funkční diagnostiku za sebou, domluvíte si další schůzku. Přinesete 2 posudky z FD a na základě doporučení z posudku se s kontaktní osobou domluvíte na úpravách studijních podmínek (viz bod Jaké služby jako student se speciálními potřebami mohu využít?).

 4. Zaevidování do systému

  Kontaktní osoba předá vaše dokumenty studijnímu odboru a následně vás zaevidují do systému jako SSP.

Co je informovaný souhlas?

Informovaný souhlas má podobu formuláře. Jeho podepsáním souhlasíte, že údaje o vašem zdravotním stavu budou zaneseny do informačního systému Studium (SIS). Formulář vám dá vyplnit kontaktní osoba.

Co je funkční diagnostika?

 • Jedná se o konzultaci s odborníkem, který s vámi probere úskalí vašeho studia. Úkolem FD je identifikovat vaše potřeby a navrhnout vhodné kompenzace vašeho hendikepu.
 • Funkční diagnostiku zajišťují specializovaná pracoviště UK. Kontaktní osoba podle druhu vašeho hendikepu osloví dané pracoviště a FD vám zařídí.

 • Při konzultaci (FD) by se vás měli zeptat, jak vás váš hendikep při studiu omezuje a jak byste si to přáli řešit. Studium na univerzitě se svým charakterem od studia na střední škole značně liší, je tedy možné, že budete potřebovat i jiné kompenzace než dosud. Nezapomeňte se proto během diagnostiky zeptat, jakých služeb využívají jiní stejně hendikepovaní studenti. Možná se dozvíte o něčem užitečném, co by vás nenapadlo.

 • Výsledkem FD je posudek. Ten popisuje, na jaké kompenzace máte nárok, a slouží vám jako podklad pro požadované úpravy studijních podmínek. Posudek můžete využít také v kontaktu s vyučujícími při objasňování svých potřeb.

 • Dvě vyhotovení posudku FD donesete kontaktní osobě, jeden posudek zůstane vám.

 • Doporučujeme si posudek naskenovat. Pokud ve vztahu ke svému hendikepu o něco žádáte vyučující předem, posílejte posudek v příloze. Zároveň, pokud o svém hendikepu neradi mluvíte, je emailová komunikace poměrně diskrétní způsob, jak si dohodnout potřebné kompenzace, aniž byste museli čekat, až vyučujícího zastihnete o samotě.

Jaké služby jako student se speciálními potřebami mohu využít?

Studenti na PřF nejčastěji využívají

 • pomoc s žádostí o individuální studijní plán

 • pomoc s oslovením vyučujících

 • úpravu formy a průběhu zápočtů, zkoušek apod.

 • zprostředkování tlumočníka, přepisovatele, zapisovatele

 • zprostředkování asistenčních služeb

 • digitalizaci studijní literatury

 • řešení individuálních studijních záležitostí

PřF nabízí studentům zapůjčení pomůcek

 • diktafony

 • notebooky

 • iPad

 • čtečka knih

 • softwarové programy

  • NEWTON Dictate (program pro převod mluveného slova na text)

  • anglicko-český slovník

Zapůjčení je zdarma, podepíšete jen protokol o výpůjčce. Výpůjčka je obvykle na jeden akademický rok s možností prodloužení.

Tisk a kopírování studijních materiálů zdarma

 • v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC UK) na adrese Celetná 13, Praha 1

Asistence při studiu

Pokud potřebujete jakýkoliv druh asistence (zápis přednášky, příprava na přednášku/zkoušku, pořizování studijních materiálů, doučování, doprovod atd.), registrujte se v Centru Carolina do databáze klientů asistenční služby viz univerzitní stránka Asistence při studiu.

Počítejte s tím, že registrace do databáze slouží především k tomu, aby služby, které budete potřebovat, proplácela univerzita. Neznamená to, že službu se vždy povede zajistit. Nejúčinnější způsob, jak si asistenci zajistit, je, když si asistenta seženete sami. Kontaktní osoba může mezi studenty rozšířit zprávu, že potřebujete například zapisovatele na konkrétní předměty, ale reakce studentů je lepší, když si hledáte zapisovatele osobně. Vyhlédnutému asistentovi pak rovnou vysvětlíte, o co se jedná a co od něj potřebujete.

Je obvyklé, že si studenti po dohodě s kontaktní osobou sjednávají sami i tlumočnické, přepisovatelské a další externí služby. S nabídkou těchto služeb se můžete seznámit na následujících odkazech:

Digitalizace studijní literatury

Digitalizaci na UK zajišťuje laboratoř Carolina (Celetná 20, Praha 1) a Ústřední knihovna Pedagogické fakulty (M. Rettigové 4, Praha 1). Více informací viz univerzitní stránka Digitalizace studijních materiálů.

Co dělat, když mám nějaký problém?

Pokud budete mít nějaký problém nebo si nebudete vědět s něčím rady, obraťte se na kontaktní osobu na PřF nebo na UK Point - Centrum Carolina.

Akce dokumentů