E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPromoce absolventů rigorózního řízení

Absolventi rigorózního řízení, kteří mají zájem o slavnostní promoci, se k ní přihlásí nejpozději do 14 dní po úspěšně vykonané zkoušce. Později přihlášení budou zařazeni až na promoci další. Promoce se konají dvakrát ročně, zpravidla v květnu a v prosinci. Přesné termíny jsou k dispozici v modulu Promoce v SIS nebo na této stránce.

Diplomy se zhotovují vždy k datu promoce, tedy také dvakrát do roka. Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom vyzvednout po termínu promoce u Ing. Molové na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK, Praha 1, Ovocný trh 3.

Přihláška k účasti na rigorózní promoci

aktualizace 23. 1. 2020

Akce dokumentů