E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oborech Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oboru Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení, a doporučeními chemické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Diplomovou práci, jestliže alespoň její část byla publikovaná v mezinárodním recenzovaném časopise s IF větším než 2. Uchazeč musí být spoluautorem této publikace.
  2. Disertační doktorskou práci v oboru po jejím úspěšném obhájení.
  3. Zpracovanou odbornou studii v doporučeném rozsahu 50 stran,  jež je výsledkem samostatné tvůrčí práce uchazeče. Práce může tematicky navazovat na problematiku diplomové práce, musí však představovat její významné rozšíření. Je doporučeno, aby alespoň část výsledků byla prezentována v odborném recenzovaném tisku a nebo na konferenci.

Jako rigorózní zkoušku je možno uznat:

  • státní doktorskou zkoušku (v oboru).

Akce dokumentů