E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oborech Biofyzikální chemie, Fyzikální chemie a Makromolekulární chemie

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oborech Biofyzikální chemie, Fyzikální chemie a Makromolekulární chemie se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení, a doporučeními chemické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Diplomovou práci, jestliže alespoň její část publikoval v impaktovaném mezinárodním časopisu. Separát práce musí být přiložen k Přihlášce k rigoróznímu řízení.
  2.  Disertační doktorskou práci v oboru po jejím úspěšném obhájení.

Jako rigorózní zkoušku je možno uznat státní doktorskou zkoušku (v oboru).             

Akce dokumentů