E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia, promoce a diplomy

Aktualizováno 23. 11. 2021

Ukončení studia, status studenta, pojištění (informace na zvláštní stránce)

Termíny promocí, které se měly uskutečnit do konce roku 2021, jsou zrušeny a budou uskutečněny v náhradním termínu. Náhradní termíny budou stanoveny s ohledem na vývoj epidemické situace. Termíny uvedené v SIS zůstanou nezměněny, sledujte prosím tuto stránku. 

Diplomy lze vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách po termínu, ve kterém se měly zrušené promoce uskutečnit nebo po dohodě se studijní referentkou i jindy. Absolventi, kteří diplom potřebují pro zaměstnavatele nebo další studium, si jej budou moci vyzvednout na studijním oddělení bez nutnosti předchozí návštěvy rektorátu UK (matriční listy k podpisu budou výjimečně na studijním oddělení) a v případě zájmu se budou moci i poté zúčastnit promočního obřadu v náhradním termínu.

Termíny promocí

bakalářské

30. 11. , 1. - 2. 12. 2021 (termín pro absolventy jarního a podzimního termínu)

magisterské

termín pro absolventy zimního termínu SZZK: 22 4. 2022

termín pro absolventy jarního termínu SZZK: 28. 7. 2022

doktorské

termín pro absolventy s obhajobou od 15. 4. 2021 do 30. 9. 2021: 29. 11. 2021

 termín pro absolventy s obhajobou od 1.10. 2021 do 15.4.2022): 23. 5. 2022

rigorózní

30. 11. 2021

Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému , v modulu Promoce.

Obecné informace o promocích

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského a doktorského studia a rigorózního řízení se koná ve Velké aule Karolina , Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa. Bakalářské promoce se konají v Aule Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (MFF UK) - mapa.

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS na základě počtu absolventů v jednotlivých oborech, dle časových možností akademických účastníků apod. Termíny promocí nelze z organizačních důvodů individuálně měnit. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být studijním oddělením v případě potřeby fakulty změněn. Také v případě, že se absolvent promoce v tomto termínu nemůže ze závažného důvodu zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 4 týdny před termínem) je absolventům doručen další e-mail s informací, že termín je definitivní a nelze jej měnit. V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, nezbývá jiná možnost, než diplom vyzvednout na studijním oddělení.

V případě zájmu o účast na rigorózní promoci je třeba doručit studijnímu oddělení přihlášku k promoci. Bližší informace

Průběh promoce

Absolventi se dostaví ve vhodném společenském oděvu k registraci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem promoce. Zde se podepíší do matriční knihy a obdrží organizační pokyny k průběhu. V chladných obdobích prosím počítejte se zdržením u šaten. Pokud se absolvent dostaví na promoci pozdě, není možné jej do příslušné promoce zařadit.

Řád imatrikulací a promocí (platný od 31. 5. 2021, účinný od 1. 6. 2021)

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázáno pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl z důvodu pořizování videozáznamu a fotografií promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.

Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 4 - 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí mladších 5 let, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší.

Prosíme absolventy, kteří mají zájem pronést absolventský děkovný projev na promoci, ať se obrátí na svou studijní referentku přibližně čtyři týdny před promocí. Děkujeme.

Nepřítomnost na promoci

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutno požádat písemně nebo e-mailem nejpozději jeden měsíc před termínem promoce. V případě, že se absolvent promoce zúčastnit nechce, podá studijnímu oddělení písemnou žádost o vyřazení z promoce a vydání diplomu bez účasti na promoci. Tento postup se netýká rigorózních promocí.

Postup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

Diplomy

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 34/2019

Uvedení rodného příjmení na diplomu je možné pouze na základě písemné žádosti studijnímu oddělení nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti je ke stažení zde.

Znění bakalářské sponze s českým překladem

Znění magisterské sponze s českým překladem

Znění doktorské sponze s českým překladem

Další informace o promocích a diplomech na webu Rektorátu UK

 

Akce dokumentů