E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

V případě, že se absolvent nechce nebo nemůže zúčastnit promoce, požádá písemně s uvedením důvodu studijní odbor fakulty o vyřazení z promoce. Diplom v tom případě vyzvedne na studijním odboru fakulty. Diplom může převzít též pověřená osoba na základě plné moci. Je třeba mít plnou moc ve dvou výtiscích, jeden pro podpis do matriky na rektorátu UK a jeden pro samotné vyzvednutí diplomu na studijním odboru fakulty. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Formulář plné moci 

Pro absolventy bakalářského a magisterského studia

Poté, co absolvent obdrží informaci z fakulty, že jeho diplom je připraven k vyzvednutí (pouze v případě, že žádá o předčasné vydání diplomu) nebo po termínu promoce (v případě, že se promoce nezúčastní), se absolvent dostaví na rektorát univerzity, Odbor pro studium a záležitosti studentů (Praha 1, Ovocný trh 3,  Odbor pro studium a záležitosti studentů, Oddělení dokladů a matrik ) vždy v pondělí nebo ve středu od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Na rektorátu se absolvent podepíše do matričního listu a s potvrzením o podpisu se dostaví na studijní odbor fakulty (v úředních hodinách), kde je mu vydán diplom a dodatek k diplomu.

Pro absolventy doktorského studia

Absolvent se dostaví na rektorát, Odbor pro studium a záležitosti studentů, Oddělení doktorského studia (Praha 1, Ovocný trh 3, druhé patro, dveře č. 207) v úředních hodinách vždy v pondělí od 13 do 16 hod nebo ve středu od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve zcela výjimečných případech a po telefonické dohodě je to možné i v jiných dnech. Na rektorátu se absolvent podepíše do matričního listu a diplom obdrží poté na studijním odboru fakulty po předložení potvrzení o podpisu do matriky.

Pro absolventy státní rigorózní zkoušky

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom vyzvednout v Oddělení dokladů a matrik Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK  (kontakty a další informace zde).

Formulář plné moci pro vyzvednutí rigorózního diplomu: zde.

 

aktualizace  10. 1. 2022

Akce dokumentů