E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

V případě, že se absolvent nechce nebo nemůže zúčastnit promoce, požádá písemně s uvedením důvodu studijní oddělení o vyřazení z promoce. Diplom v tom případě vyzvedne na studijním oddělení fakulty. Diplom může převzít též pověřená osoba na základě plné moci. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Formulář plné moci 

Pro absolventy bakalářského a magisterského studia:

Poté, co absolvent obdrží informaci z fakulty, že jeho diplom je připraven k vyzvednutí (v případě, že žádá o předčasné vydání diplomu) nebo po termínu promoce v případě, že se promoce nezúčastní, se absolvent dostaví na rektorát univerzity, Odbor pro studium a záležitosti studentů (Praha 1, Ovocný trh 3,  Odbor pro studium a záležitosti studentů, Oddělení dokladů a matrik ) vždy v pondělí nebo ve středu od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Zde se absolvent podepíše do matričního listu a s potvrzením o podpisu se dostaví na studijní oddělení fakulty (v úředních hodinách), kde je mu vydán diplom a dodatek k diplomu.

Pro absolventy doktorského studia:

Absolvent se dostaví na rektorát, Odbor pro studium a záležitosti studentů, Oddělení doktorského studia (Praha 1, Ovocný trh 3, druhé patro, dveře č. 207) v úředních hodinách vždy v pondělí od 13 do 16 hod nebo ve středu od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve zcela výjimečných případech a po telefonické dohodě je to možné i v jiných dnech. Zde se absolvent podepíše do matričního listu a diplom obdrží poté na studijním oddělení fakulty po předložení potvrzení o podpisu do matriky.

-----------------------------------------------

Pro absolventy rigorózního řízení:

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom vyzvednout vždy ve středu od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin v Centru celoživotního vzdělávání , (Praha 1, Ovocný trh 3, třetí patro, dveře č. 211).

Formulář plné moci pro rigorózní řízení

 

 

aktualizace 14. 3. 2018

Akce dokumentů