E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb.

Zvláštní pravidla pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a posuzování doby studia pro účely dalších zákonů upravuje Zákon č. 188/2020 Sb.

Zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR upravují Zvláštní pravidla studia na UK.

Statut Univerzity Karlovy, jako součást vnitřních předpisů Univerzity Karlovy, je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti naší fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a dalšími vnitřními předpisy UK, Opatřeními rektora UK, Pravidly pro organizaci studia na PřF UK s dalšími vnitřními předpisy PřF UK a Opatřeními děkana PřF UK.

Předpisy Univerzity Karlovy

Předpisy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Akce dokumentů